Buradasınız

38-C# Dizilerde Arama (IndexOf)

Dizilerde Arama

Dizilerde arama işlemi dizi içindeki tüm elemanların istenen elemanla karşılaştırılarak olup olmadığını kontrol edilmesidir. Bir örnek ile inceleyelim.

Örnek: Marmara bölgesindeki 10 ili bir diziye atayarak, Klavyeden girilecek olan ili dizide arayan kodu yazalım.

36-C# Foreach Döngüsü

foreach Döngüsü

Dizilerde sıra ile okuma işlemi için kullanılan döngü yapısıdır. Sadece dizilerde kullanılır ve sıra ile okuma işlemi yapılır. Aşağıdaki gibi kullanılır. Not Sadece okunurken kullanılır.

35-C# Console Diziler(Array)

Diziler

Diziler; birden fazla aynı tür bilgileri bir isim altında tutan yapılardır. Bir ilin haftalık sıcaklık değerleri, 30 kişilik bir sınıfın öğrenci isimleri, günler, aylar, vb. değerler için tek tek değişken oluşturmaktansa bir değişken oluşturulup istenen kadar eleman bir başlık altında toplanabilir.

34-C# Console Yazı ve Arkaplan Rengi

C# console uygulamalarında yazıya ve arkaplana rengi verilebilir. Console metodu altında BackgroundColor ve ForegroundColor kullanılır. BackgroundColor arkaplan rengini değiştirmek için, ForegroundColor ise yazı rengini değiştirmek için kullanılır.

Renk ataması ise ConsoleColor ile yapılmaktadır.

Renkler

33-C# Do-While Döngüsü

Do – While Döngüsü

Döngü işlemini en az bir kere yapan ve belirtilen koşul sağlandı sürece çalışan döngüdür. While döngüsünde koşul döngüye girerken kullanılıyor. Do-While’da ise koşul en sonda kullanılır.

Kullanımı

32-C# break ve continue karar komutları

Break ve Continue

Döngü işlemlerinde bazı durumlara döngü sonua gidilmeden döngünün başına dönülmesi gerekebilir. Bu işlem için continue komutu kullanılır. Bazı durumlarda da döngünün bitirilmesi gerekebilir. Bu durumdada break komutu kullanılır.

30-C#-25-For Döngüsü Sınav Soruları

For Döngüsü Çalışma Soruları

1) Klavyeden girilecek olan bir sayının tam bölenlerini bularak ekrana yazdıran C# uygulamasını yazınız.

2) 1-500 arasındaki çift sayıların toplamını bularak ekrana yazdıran C# uygulamasını yazınız.

3) 1-15 arasındaki sayıların kareleri toplamını bularak ekrana yazdıran C# uygulamasını yazınız.

Programlama Temelleri beslemesine abone olun.