Buradasınız

15-C#-10 Mantıksal Operatörler

c# dersleri

4.    Mantıksal Operatörleri

Bu operatörler birden fazla koşulun bir arada karşılaştırması sonucu  mantıksal  olarak False yada True değerinin elde edilmesini sağlar.

Koşullara göre her iki koşulunda true olması sonucu true üretilir.

Örnek: Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi iki koşul bulunmaktadır.

bool durum;
durum = ((5 <= 45) && (3 > 5));  //false;
Console.WriteLine(durum);
Console.ReadKey();

(5<=45) --> True olur. Fakat (3>5) --> false olur, bundan dolayı tüm sonuç false olur.

Görüldüğü gibi koşullardan bir tanesi true olması sonucun tamamı ile true olması sağlanır.

Örnek: Yukardaki örneği aşağıdaki gibi ||(veya) ile değiştirelim.

bool durum;
durum = ((5 <= 45) || (3 > 5));  //true;
Console.WriteLine(durum);
Console.ReadKey();

(5<=45) --> true olur. Fakat (3>5) --> false olur, sonuçlardan bir tanesi true olmasından  dolayı tüm sonuç true olur.

Örnek: Yukardaki örneği aşağıdaki gibi yapalım.

bool durum;
durum = !(5 <= 45);  //false
Console.WriteLine(durum);
durum = !(3 > 5);//true
Console.WriteLine(durum);
Console.ReadKey();

Aşağıdaki örnekleri sizler yapınız.

1)  ((!(8 < 23) && (12 < 2)) || (3 >= 3))        ?

2)  (!(4 >= 3) && (12 == 12) || (23 < 12))    ?

3)  ((4 >= 3) && !(12 == 10) || (12 < 12))    ?

4)  (12 >=12) && !(10 == 10)                    ?

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

16-C#-11 ? ile Koşullu İşlem

C#'ta ? işareti ile koşulun durumuna göre(Doğru/Yanlış) işlemler yaptırılabilir. Kullanımı aşağıdaki gibidir. (Koşul) ? Doğru olma durumunda :  Yanlış olma... devamı...