Buradasınız

T-SQL veri listeleme komutları (Select) -1.Bölüm

4.      Tablolarda Listeleme İşlemi(SELECT)

 

Tek tablo ya da birleştirilmiş tablolarda listeleme işlemi yapmak için select komutu kullanılır. Belirli koşullar sayesinde sadece istenilen verilerin listelenmesi de sağlanır.

 

 •  Tabloda tüm alanlardaki tüm kayıtları listelemek için aşağıdaki sorgu kullanılır.

 

Kullanımı

SELECT * FROM tablo adı

 

 • Görevliler tablosunda bulunan tüm kayıtları listeleyen sorguyu yazalım.

 

select * from gorevliler

 

 

 • Markalar tablosunda bulunan tüm kayıtları listeleyen sorguyu yazalım.

 

select * from markalar

 

 

 •  Tabloda belirli alanların tüm kayıtlarını listelemek için aşağıdaki sorgu kullanılır.

 

 

Kullanımı

SELECT Alan_adi1, Alan_adi2, Alan_adi3[,….] FROM tablo adı

 

 • Görevlilerin adını, soyadını ve telefonunu listeleyen sorguyu yazalım.

 

select adi,soyadi,telefon from gorevliler 

 

 • Türler tablosundaki tüm kayıtları iki yöntemle listeleyelim.

 

select arac_tur_no,arac_tur_adi,saat_ucreti from turler

select * from turler

--yukarıdaki iki sorgu aynı işlemi yapar

 

 

  order by : Küçükten büyüğe , büyükten küçüğe sıralı listeleme yapar.

Not : sorguların en sonunda kullanılmalıdır.

 • İleride göreceğimiz koşullu sorgulardada en sonda kullanılacaktır.

 

Kullanımı

….  order by alan adı

 

Alan adından sonra ASC ve DESC ifadeleriyle a-z yaza z-a sıralanır. Default depğeri ASC dir.

ASC     àA’dan Z’ye sayısal ifadelerde Küçük’ten Büyüğe

DESC   àZ’den A’ya sayısal ifadelerde Büyük’ten Küçüğe

 

 • Ø Aşağıdaki sorguların sonuçlarına bakalım.

 

select  * from gorevliler

select  * from gorevliler order by adi asc

select  * from gorevliler order by adi desc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø Tabloda ilk kayıtlardan belirli kayıttı listelemek için aşağıdaki sorgu kullanılır.

 

Kullanımı

SELECT TOP Listelenecek sayısı Alan_adi1, Alan_adi2, Alan_adi3[,….] FROM tablo adı

 

 

 • Markalar tablosundaki ilk 3 kayıtı listeleyen sql sorgusunu yazınız.

 

select top 3 * from markalar

 

 

 

 

 

 • Tabloda ilk kayıtlardan belirli kayıttı yüzdesini (yüzde 10 yada yüzde 50 gibi) listelemek için aşağıdaki sorgu kullanılır.

 

Kullanımı

SELECT TOP Listelenecek sayısı PERCENT Alan_adi1, Alan_adi2, Alan_adi3[,….] FROM tablo adı

 

 • Markalar tablosundaki kayıtların yüzde 50’sini listeleyen sql sorgusunu yazalım.

 

select top 50 percent * from markalar

 

 • Sorgulamalar sonucu listeleme işlemlerinde alan adları tabloda nasıl yazılmış ise aynı şekilde gelir. İstenen durumlarda takma isimlerle listelene bilir.

 

SELECT Alan_adi1 AS Takma isim , Alan_adi2 AS Takma isim,…. FROM tablo adı

 

 

 

 • As : tablolardaki alanlara takma isimler vermek için kullanılır. Genel olarak iki tablo birleştirildiğinde yada bir den fazla tablo üzerinde işlem yapıldığında kullanılır.

 

 

 • Gorevlilerin adını soyadını ve telefonunu ,ad soyad tek alan olarak listeleyen sorguyu yazalım.

 

select (adi+' '+ soyadi ) as isimler,telefon from gorevliler

 

 

 

 

 • Ø WHERE: Tabloda belirli alanları koşula bağlı listelemek için kullanılır.

 

Kullanımı

SELECT Alan_adi1, Alan_adi2, Alan_adi3[,….] FROM tablo adı WHERE koşul

 

 

Koşul

=                     Eşit

<                     Küçük

>                     Büyük

<=                   Küçük yada eşit

>=                   Büyük yada eşit

<>,  !=           Eşit değil

Birden Fazla Koşul Birleştirme

and                 Ve

or                    Veya

 

Between ,Not Between

in, not in

Like, not like

is null, is not null

 

 

 • Türler tablosunda saat_ucreti 4 olan araç türlerini ve saat ücretlerini listeleyen sql sorgusunu yazalım.

 

select arac_tur_adi,saat_ucreti from turler where saat_ucreti=4

 

 

 

 

 • Türler tablosunda saat_ucreti 4’e eşit yada üstünde olan araç türlerini ve saat ücretlerini listeleyen sql sorgusunu yazalım.

 

select arac_tur_adi,saat_ucreti from turler where saat_ucreti>=4

 

 

 

 

 

 • Türler tablosunda saat_ucreti 1 yada 7 olanların araç türlerini ve saat ücretlerini listeleyen sql sorgusunu yazalım.

 

select arac_tur_adi,saat_ucreti from turler
where saat_ucreti=7 or saat_ucreti=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

T-Sql veri girişi komutları (İnsert)

 1.    Tablolara bilgi girişi (insert)Tablolara bilgi girişi işlemi yapmak için insert komutu kullanılır. 1.1.   Tüm alanlara bilgi girişi... devamı...