Buradasınız

14-C#-9 Karşılaştırma Operatörleri

c# dersleri

3. Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörler genelde koşul ifadelerinde karşılaştırma için kullanılırlar. C#’ta kullanılan karşılaştırma operatörler aşağıdakilerdir. Karşılaştırma ifadesi sonucunda Doğru(true) yada Yanlış(false) değeri geri gönderilir. Sonuç bool türde olur.

Yukarıda söylediğimiz gibi her zaman true veya false olmak üzere bool bir değer döndürürler.  Örnekle anlatmamız gerekirse;

Örnek: Aşağıdaki örneği inceleyelim.

int sayi1 = 6, sayi2 = 4;
bool durum;
durum=sayi1 == sayi2;  //false;
durum=sayi1 != sayi2;  //true;
durum=sayi1 >  sayi2;  //true;
durum=sayi1 <  sayi2;  //false;
durum=sayi1 >= sayi2;  //true;
durum = sayi1 <= sayi2;  //false;
Console.ReadKey();

Örnek: Aşağıdaki örneğin sonucunu inceleyelim.

bool durum;
int a = 4, b=8;
durum=12 == 5;
Console.WriteLine(durum);

durum = a <b;
Console.WriteLine(durum);

durum = a+4 == b;
Console.WriteLine(durum);

durum = 6 <= a + b - 6;
Console.WriteLine(durum);

durum = 6+b <= a + b - 6;
Console.WriteLine(durum);

Console.ReadKey();

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

41-C# Dizilerle İlgili Sorular 3

Soru 1: 1000 elemanlı bir dizi oluşturularak. İçine 1 ile 999 arasında sayılar atayınız. Bu sayılardan bir basamaklı, iki basamaklı, üç basamaklı... devamı...