Buradasınız

14-C#-9 Karşılaştırma Operatörleri

c# dersleri

3. Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörler genelde koşul ifadelerinde karşılaştırma için kullanılırlar. C#’ta kullanılan karşılaştırma operatörler aşağıdakilerdir. Karşılaştırma ifadesi sonucunda Doğru(true) yada Yanlış(false) değeri geri gönderilir. Sonuç bool türde olur.

Yukarıda söylediğimiz gibi her zaman true veya false olmak üzere bool bir değer döndürürler.  Örnekle anlatmamız gerekirse;

Örnek: Aşağıdaki örneği inceleyelim.

int sayi1 = 6, sayi2 = 4;
bool durum;
durum=sayi1 == sayi2;  //false;
durum=sayi1 != sayi2;  //true;
durum=sayi1 >  sayi2;  //true;
durum=sayi1 <  sayi2;  //false;
durum=sayi1 >= sayi2;  //true;
durum = sayi1 <= sayi2;  //false;
Console.ReadKey();

Örnek: Aşağıdaki örneğin sonucunu inceleyelim.

bool durum;
int a = 4, b=8;
durum=12 == 5;
Console.WriteLine(durum);

durum = a <b;
Console.WriteLine(durum);

durum = a+4 == b;
Console.WriteLine(durum);

durum = 6 <= a + b - 6;
Console.WriteLine(durum);

durum = 6+b <= a + b - 6;
Console.WriteLine(durum);

Console.ReadKey();

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

38-C# Dizilerde Arama (IndexOf)

Dizilerde Arama Dizilerde arama işlemi dizi içindeki tüm elemanların istenen elemanla karşılaştırılarak olup olmadığını kontrol edilmesidir. Bir örnek ile... devamı...