Buradasınız

27-C#-22 For Döngüsü 24.-25. Konudaki Ödev Cevapları

For döngüsü ile ilgili verilen ödevlerin cevapları

24-C#-19 Döngüler ve For Döngüsü Konusundaki Ödevlerin Cevabı

Ödev 1: Klavyeden girilecek olan 2 sayı arasında kalan sayıları arasında kaç tane çift ve tek sayı olduğunu sayan programı yapınız. Not: ilk girilen sayı küçük, ikinci büyük olacak. Bu duruma uymazsa işlem yapılamaz yazdırılacak.

Tek çift sayı bulma

int s1, s2, tek_sayisi=0, cift_sayisi=0;
Console.Write("Birinci sayı giriniz: ");
s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayı giriniz: ");
s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
if (s1 < s2)
{
    for (int i = s1; i <= s2; i++)
    {
        if (i % 2 == 0)
            cift_sayisi++;
        else
            tek_sayisi++;
    }
    Console.WriteLine("Çiftlerin Sayısı : {0}", cift_sayisi);
    Console.WriteLine("Teklerin Sayısı: {0}",tek_sayisi);
}
else
{
    Console.WriteLine("İşlem Yapılamaz");
}
Console.ReadKey();

Ödev 2: Klavyeden girilen 10 sayıdan 25 üstünde olanları toplamını ve kaç adet olduğunu bulup, ekrana yazdıran programı yapınız.

int sayi, toplam=0, adet=0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.Write("{0}. sayıyı giriniz: ",i);
    sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (sayi > 25)
    {
        toplam =toplam+ sayi; //toplam+=sayi;
        adet++; //adet=adet+1;
    }
}
Console.WriteLine("25'ten büyük olanların toplamları: {0}",toplam);
Console.WriteLine("Kaç tanesi 25'ten büyük :{0}",adet);
Console.ReadKey();

25-C#-20 İç İçe For Döngüsü Konusundaki Ödevlerin Cevabı

Ödev 3: 1’den 10’a kadar Klavyeden girilen sayının  çarpım tablosunu ekrana yazdıran programı yazınız.

For döngüsü ile çarpım tablosu

int sayi;
Console.Write("1-10 arası bir sayı giriniz: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine("{0} x {1}= {2}",i,sayi,sayi*i);
}               
Console.ReadKey();

Ödev 4: Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayıp sonucu ekrana yazdıran C# programını yapınız. Not (Girilen sayı 15’ten büyük olursa faktöriyelini hesaplamadan Ekran’a “Bu Değerin Faktöriyelini Hesaplayamam.” Yazdırılsın)

5!=1*2*3*4*5

C# faktöriyel hesaplama

int sayi, faktoriyel = 1;
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi > 15)
{
    Console.WriteLine("Bu Değerin Faktöriyelini Hesaplayamam.");
}
else
{
    for (int i = 1; i <= sayi; i++)
    {
        faktoriyel *= i;
    }
    Console.WriteLine("{0} sayısının faktöriyeli : {1}",sayi,faktoriyel);
}
Console.ReadKey();

Ödev 5: Kullanıcıdan istenilecek N adet sayı içerisinden tek sayıların ve çift sayıların ortalamalarını hesaplayıp ayrı ayrı ekrana yazdıran C# kodunu yazınız.

int adet,sayi, tek_sayisi=0, cift_sayisi=0, tek_toplam=0, cift_toplam=0;
Console.Write("Kaç sayı girilecek: ");
adet = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= adet; i++)
{
    Console.Write("{0} . sayıyı giriniz: ", i);
    sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (sayi % 2 == 1)
    {
        tek_sayisi++;
        tek_toplam += sayi;
    }
    else
    {
        cift_sayisi++;
        cift_toplam += sayi;
    }
}
Console.WriteLine("{0} adet çift sayı girildi, Ortalamaları {1}",cift_sayisi,cift_toplam/cift_sayisi);
Console.WriteLine("{0} adet tek  sayı girildi, Ortalamaları {1}", tek_sayisi, tek_toplam / tek_sayisi);
Console.ReadKey();

 

Yorumlar

aysenur kullanıcısının resmi
aysenur

Klavyeden girilen bir sayinin faktoriyelini hesaplayan ve faktoriyelin tek sayi mi cift sayi mi oldugunu bulan program

recep kullanıcısının resmi
recep

buradaki örneklerden Ödev 4 faktöriyel bulma işlemi yapıyor.

Console.WriteLine("{0} sayısının faktöriyeli : {1}",sayi,faktoriyel);

satırında sayı ve faktöriyeli ekrana yazdırılıyor. burada aşağıdaki gibi değişiklik yapabilirsiniz.

if (faktoriyel%==0)
Console.WriteLine("Faktöriyeli çift sayıdır");
else
Console.WriteLine("Faktöriyeli tek sayıdır");

iyi çalışmalar

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

10-C#-5 Hata Ayıklama( try-catch)

Kodlama esnasında görünmeyip program çalışma esnasında çıkabilecek hatalar sonucu programamın çalışmaz duruma gelmemesi için hata ayıklamak için try-catch kullanılır... devamı...