Buradasınız

Ağ Temelleri 2.Bölüm (Ağ Topolojileri)

Bilişim Teknolojilerinin temelleri

Topoloji Nedir?

Bir ağdaki cihazların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.

Ağ Topolojileri

1) Doğrusal (Bus)
2) Halka (Ring )
3) Yıldız (Star)
4) Ağaç (Tree)
5) Karmaşık (Mesh)

1) Doğrusal (BUS) Topolojisi

Bütün cihazlar tek bir doğrusal kablo ile birbirlerine bağlanmışlardır. Burada hatta gönderilen sinyal tüm cihazlara gider. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide birden fazla cihaz bilgi göndermesi durumunda ağ trafiğinde aksamalar meydana gelir.

Bus topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır, ağdaki her cihaz ise T-konnektör takılır. Bus topolojisinde verileri sonlandırmak için mutlaka kablonun iki ucuna sonlandırıcı(terminatör) adı verilen ağı sonlandıran parçalar takılmalıdır.

doğrusal bus topoloji

Avantajları-Dezavantajları

Avantajları

1.Ucuz ve kurulumu kolay bir çözümdür.
2.Merkezi birime ihtiyaç duyulmaz.
3.Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır
4.Daha az uzunlukta kablo gerektirir.

Dezavantajları

1.En büyük dezavantajı bir istasyonda oluşan hatanın (temassızlık, kopukluk, kısa devre vs.) tüm sistemi etkilemesidir.
2.Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır.
3.Arıza tespiti zordur.
4.Maksimum 30 istasyon bağlanabilir.

 

2) Halka (Ring ) Topolojisi

Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlandığı topoloji çeşididir. Paketler hep bir yöne doğru giderler. Gönderilen bilgi hedefe ulaşıncaya kadar tüm cihazlara uğrar.

Halka içeresindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Paket çarpışma olasılığı düşüktür.

halka topoloji

3) Yıldız (Star) Topolojisi

En yaygın kullanılan topoloji tipidir. Bu topolojisinde her bilgisayar ağ iletişiminin gerçekleşmesi için merkezi birim (switch,hub, vs ) dediğimiz cihazlara bağlanır. Hatta gönderilen bilgi önce merkezi birime ulaşır, buradan hedefe yönlendirilir.

yıldız topolojisi

Avantajları

1.Ağı kurmak kolaydır.
2.Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez.
3.Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.

Dezavantajları

1.Çok fazla kablo kullanıldığı için diğer topolojilere göre masraflıdır.
2.Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir.
3.Merkez birim ile cihaz arasındaki kablo uzunluğu en fazla 100 m olmalıdır.

 

4) Ağaç (Tree) Topolojisi

Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

ağaç topoloji

Avantajları

1.Her bir bölüme ulaşmak kolaydır.
2.Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.

Dezavantajları

1.Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır.
2.Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir.
3.Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur.

5) Karmaşık(Mesh) Topoloji

Karmaşık (Mesh) topoloji her bir cihaz ile diğer istasyonlar arasında çoklu bağlantıların yapıldığı bir topolojidir. Karmaşık topolojideki tüm cihazlar arasında fiziksel bir bağlantı mevcuttur.

karmaşık topoloji

 

Yorum ekle