Buradasınız

C#'ta Veritabanın'dan Kayıt Silme

c# ve veritabanı database

Bu yazılı dersimizden önceki Bilgi Listeleme dersimize bakmanız iyi olacaktır. Önceki uygulamamıza bağlı olarak yeni bir form oluşturalım. aşağıdaki gibi  nesneleri ekleyelim.

c# veritabanı veri silme

Button(sil) ve button(İptal) için aşağıdaki kodları ekleyelim.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //Veritabanın gağlantı türü ve hangi dosyaya bağlanacağını belirtir. access dosyasını bin/debug içine attık.
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=ogrenciler.accdb");

  OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand();//sorgu komut yapısı oluşturuldu
  baglanti.Open();// bağlantı açıldı
  sorgu.Connection = baglanti;//hangi bağlantıda kullanılacak
  sorgu.CommandText = String.Format("delete from ogrenci_bilgi where numara={0}", textBox1.Text);
  int adet=sorgu.ExecuteNonQuery();
  if (adet == 0)
    MessageBox.Show("Kayıt bulunamadı.");
  else
    MessageBox.Show(adet+" adet kayıt silindi");

  baglanti.Close();}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.Close();
}

Bu şekilde access veritabanına c# windows form application(uygulama) üzerinde kayıtsilme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Güncelleme için sıradaki derslerimizi takip edebilirsiniz.

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# ve veritabanı database

C# ile access veritabanına bağlanma

Access ile oluşturulan veritabanına C# windows form uygulaması ile bağlantı sağlamak için yapmamız gereken işlemleri adım adım anlatalım. Öncellikle form1.cs kod... devamı...