Buradasınız

C# Metot Örnekleri 2. Bölüm

c# dersleri

4.   Klavyeden girilerek parametre olarak gönderilen bir sayının, tek olup olmadığını kontrol eden, eğer sayı tek ise true, değilse false değeri döndüren metodu yazınız.

private static bool TEK(int sayi)
{
  if (sayi%2==1)
     return true;
  else
     return false;

}

static void main (string[] args)
{
  Console.Write(“Bir sayı giriniz”);
  int s=int.Parse(Console.ReadLine());
  //bool durum=TEK(s);
  //Console.Write(durum);
  Console.Write(TEK(s));
  Console.ReadKey();
}

5.    Gönderilen iki sayıdan büyük olanı geri gönderen metodu oluşturunuz.

private static int BUYUK(int sayi1, int sayi2)
{

  if (sayi1 > sayi2)
    return sayi1;
  else if (sayi2 > sayi1)
    return sayi2;
  else
    return sayi1;

}

static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("Bir sayı giriniz");
  int s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.Write("Bir sayı daha giriniz");
  int s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.Write(BUYUK(s1, s2));
  Console.ReadKey();

}

6.    YOL=HIZ X ZAMAN formülüne göre klavyeden girilen YOL ve HIZ değerlerini ZAMAN_HESAPLA metoduna gönderilerek zamanı geri değer olarak veren C# programını yazınız.

private static int ZAMAN_HESAPLA(int hiz, int yol)
{
  int zaman = hiz / yol;
  return zaman;
}

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("hızı giriniz");
  int h = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("yolu giriniz");
  int y = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.Write(ZAMAN_HESAPLA(h, y));
  Console.ReadKey();
}

7.    A2+B2 işlemi için FORMUL adında bir metod oluşturarak A ve B değerleri gönderilerek geri işlemin sonucunu gönderen metodu oluşturunuz ve Klavyeden girilen A ve B değerlerini metoda göndererek formülün sonucunu ekrana yazdıran C# programını yazınız.

private static int formul(int A, int B)
{
  int SONUC;
  SONUC = (A * A) + (B * B);
  return SONUC;
}

static void Main(string[] args)
{

  Console.WriteLine("A'yı giriniz");
  int a = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("B'yı giriniz");
  int b = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(formul(a, b));
  Console.ReadKey();
}

 

8.   Aşağıda verilen formüle göre BUKUM_ACI adında bir metot oluşturularak a,b ve c değerleri gönderilerek x değerinin bulunarak ekrana yazdırılmasına(geri değer göndermeden)sağlayan C# programını yapınız.

bukum açı

 

 

 

9.      SAYI_TUT adında bir metod oluşturularak. Metoda true değeri gönderilirse 1 ile 100 arasında rastgele tek sayı tutulmasını, false gönderilirse 1 ile 100 arasında rastgele çift sayı tutulmasını ve tutulan değeri geri gönderen metodu oluşturunuz.

private static int SAYI_TUT(bool durum)
{

  int s;
  if (durum == true)
  {
    do
    {
      Random r = new Random();
      s = r.Next(1, 101);
    } while (s % 2 == 0);
  }
  else
  {
    do
    {
      Random r = new Random();
      s = r.Next(1, 101);
    } while (s % 2 == 1);
  }
  return s;
}


static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine(SAYI_TUT(true));
  Console.WriteLine(SAYI_TUT(false));
  Console.WriteLine(SAYI_TUT(true));
  Console.ReadKey();
}

 

Yorumlar

ENES ALTINDAL kullanıcısının resmi
ENES ALTINDAL

EYW ABİ ÇOK GÜZEL HEP KOPYA CEKIYOM

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

C Sharp C# Metot Oluşturma 1. Bölüm

Metod Nedir? Programların herhangi bir yerinde kullanılmak için belirli bir işi yerine getirmek amacıyla tasarlanmış alt programlara metot denilir.... devamı...