Buradasınız

C Sharp C# Asal Sayı Bulma Örnekleri

c sharp asal sayı bulma

Örnek: Girilen sayının asal olup olmama durumunu kontrol eden c# programını yapınız.

//asal sayı 1 ve kendisinden başka hiç bir sayıya bölünmeyen sayıya 
//asal sayı denir. 1 2 3 5 7 11 gibi
int sayi;
bool durum = true;
Console.Write("Bir sayı girin: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{
  if (sayi % i == 0)
  {
    durum = false;
    break;
  }
}
// 1 ve 2 de döngüye girilemediğinde durum true olacak ve asaldırlar.
if (durum == false)
{
  Console.WriteLine("Sayı asal değildir.");
}
else
{
  Console.WriteLine("Sayı Asaldır.");
}
Console.ReadKey();

asal sayı

 

 

 

Örneğimizi biraz değiştirerek hangi sayılara bölündüğünü de gösterelim.

int durum = 0;
Console.Write("Bir Sayı Giriniz: ");
int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{
  if (sayi % i == 0)
  {
    durum++; Console.Write(i + " ");
  }
}
Console.WriteLine();
if (durum > 0)
  Console.Write("Girilen sayı asal değildir {0} tane sayıya bölündü", durum);
else
  Console.Write("Sayı asaldır");
Console.ReadKey();

asal sayı ve bölenleri

İlk örneğimizde sadece alal olup olmadığına bakarken herhangi bir sayıya tam bölündüğünde durum değişkenini false yapıp break ile döngüden çıkılmıştı. Bu örneğimizde ise tüm bölenlerine baktığımızdan durum değişkenini int olarak tanımladık ve kaçtaneye bölündüğünü saydırdık.

 

Ödev: 1'den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan asal sayıları ekrana yazdıran c# programını yapınız.

 

Yorumlar

Metin KARABULUT kullanıcısının resmi
Metin KARABULUT

klavyeden kulanıcının girdiği sayılardan pozitif ,negatif ve asal sayı ayrımı yapan bir program için ayrı ayrı 3 dizi tanımlayınız.Girilen sayıların adeti pozitif negatif ve asal dizilerinin eleman sayısı 10 olana kadar devam etsin en sonda da bu dizileri ekrana yazdırsın .

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

27-C#-22 For Döngüsü 24.-25. Konudaki Ödev Cevapları

For döngüsü ile ilgili verilen ödevlerin cevapları 24-C#-19 Döngüler ve For Döngüsü Konusundaki Ödevlerin Cevabı Ödev 1: Klavyeden girilecek olan 2 sayı... devamı...