Buradasınız

Temel Linux Komutları-2

6) Yardım Komutları
man [komut adı] → man komutunun kütüphanesinden yardım almak için
komutadı --help → komutun kendi kütüphanesinden yardım almak için

Örnek:

man ls →ls komutu hakkında bilgi verir
man cd →cd komutu hakkında bilgi verir
ls --help →ls komutu hakkında bilgi verir
cd --help →cd komutu hakkında bilgi verir

 

 

7) Mkdir : Yeni dizin oluşturmak için kullanılan komuttur.

mkdir [seçenekler] dizin adı

 

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir 11bilişimb
bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir 11bilişimb/503

 

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir 11bilişimb/yazılılar/yazılı1

üstteki komut çalıştırıldığında hata ile karşılaşılacaktır. Çünkü 11bilişimb dizini içinde yazılılar dizini olmadığı için yazılı1 dizini oluşturulamaz. Bunun için aşağıdaki parameter kullanılır.

  -p: mkdir komutuna verilen dizini oluşturmak için gerektiğinde daha üst dizinlerinde oluşturulmasını sağlayan parametredir. Örnek olarak dizin ismi parametresi olarak /olmayan_dizin/açılacak_dizin alan bir mkdir komutu açılacak_dizini barındıracak olan olmayan_dizin sistemde mevcut olmadığından hata ile sonlanacaktır.

Bu durumda mkdir komutu –p parametresi ile çalıştırıldığında ilk olarak olmayan_dizin sonradan ise acılacak_dizin yaratılacaktır.

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir -p 11bilişimb/yazılılar/yazılı1
bilisim@ogretmen-pardus Desktop $

  -v: Bu parametre ile mkdir komutunun oluşturduğu tüm dizinleri kullanıcıya bildirmesi sağlanır.

 

Örnek:


mkdir Dersler→ Dersler adında yeni bir dizin oluşturur
mkdir Dersler Ödevler→ Dersler ve Ödevler adında iki ayrı dizin oluşturur.
mkdir "Dersler Ödevler"→ Dersler Ödevleradında tek bir dizin oluşturur.
mkdir Dersler\ Ödevler→ Dersler Ödevleradında tek bir dizin oluşturur.
mkdir -p Pardus/Notlar→ Pardus dizini içinde Notlar dizinini oluşturur.
mkdir -pv /home/bilisim/Yedek/Linux→ /home/bilisim/Yedek/Linuxdiye belirtilen dizinleri yoksa oluşturur ve işlem özetini ekranda gösterir.

 

8) touch : Dosya oluşturmak için kullanılan komuttur. Genel olarak metin dosyaları oluşturmak için kullanılır.  Kullanımı aşağıdaki gibidir:

touch yol ve dosya adı 

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch Masaüstü/Notlar.txt
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch 
Masaüstü/not.txt
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch 
Masaüstü/giris.html
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch /media/MUTLU/Notlar-3.txt 
 

Örnek:

touch config.php→ config.php adında bir dosya oluşturur.
touch /etc/apache/config/config.yedek→ /etc/apache/config/ dizininde config.yedek isimli bir dosya oluşturur.
touch ~/pardus/depo.txt → Ev dizinindeki pardus dizinindedepo.txt adında bir dosya oluşturur.

 

 

9) cp : Linux işletim sisteminde kopyalama işlemi cp komutu ile gerçekleştirilmektedir. Bu komutun temel kullanım şekli aşağıdaki gibidir :

cp [seçenekler] kaynak hedef

  • -R: Bu parametre dizinleri kopyalamak için kullanılır. Herhangi bir dizin kopyalanacağı zaman bu parametre verilmediği takdirde cp komutu dizini kopyalamaz.
  • -i: Bu parametre sayesinde kopyalama işleminin hedef dosyasının mevcut olduğu durumlarda yapılacak işlem kullanıcıya sorulmaktadır.
  • -v : yapılan işlemleri gösterir.
  • -f → Kopyalama işlemini zorlar. Kopyalanacak dosya hedefte varsa üzerine yazar. (force)

 

 Örnek ; Masaüstündeki index.html dosyasını kullanıcının ev dizinine kopyalayalım.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cp Masaüstü/index.html  ~

 
Örnek; 
 Masaüstündeki 11BilişimB oluşturalım içine 270 ve 350 isminde klasör oluşturalım bu dizini kullanıcının ev dizinine kopyalayalım.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mkdir Masaüstü/11BilişimB
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mkdir 
Masaüstü/11BilişimB/270
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mkdir 
Masaüstü/11BilişimB/350
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cp -R 
Masaüstü/11BilişimB  ~

 
Örnek;  v parametresi ile yapılan işlemi gösterelim.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $  cp -Rv "kadir manav" Masaüstü/"11 Anadolu Bilişim"

`kadir manav' -> `
Masaüstü/11 Anadolu Bilişim/kadir manav'


 

Örnekler

cp bir.txt Masaüstü/→ Çalışılan dizindeki bir.txt dosyasını Masaüstü dizinine kopyalar
cp -rv kocaeli/ Masaüstü/→ kocaeli dizinini içindekilerle beraber Masaüstü dizinine kopyalar, işlem özetini gösterir.
cp Masaüstü/bir.txt ./birebir.txt→ Masaüstü dizinindeki bir.txt dosyasını bulunduğumuz dizine birebir.txt olarak kopyalar.
cp -r ../dersler/ ./→ Bir üst dizindeki dersler dizinini içindekilerle beraber bulunduğumuz dizine kopyalar
cp -rf /home/ftp/pardus2011/* /media/disk2/depo/→ Pardus2011 içindeki herşeyi onay almadan depo dizinine kopyalar

 

 

Uygulama; Kullanıcının ev dizinindeki html uzantılı olan dosyaları Masaüstündeki Çalışmalar dizinine kopyalayınız?

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

1- Temel Kavramlar

 Bu derste Pardus Linux işletim sistemlerinin genel yapıları, dosya, dizin sistemleri ve işlemleri, temel ağ ayarları, programları ve İnternet bağlantısı konularında... devamı...

1- Temel Kavramlar

Pardus Eğitim Kitabı

Temel Linux Komutları-3

Temel Linux Komutlar-1