Buradasınız

Temel Linux Komutları-3

10) mv: Dosya yada dizinleri taşımak için kullanılır. Aynı zamanda yeniden adlandırmak için de kullanılır.

 mv [seçenekler] kaynak hedef 


-f → Taşıma işlemini zorlar, onay beklemez (force)
-v → İşlem ayrıntılarını gösterir (verbose)

Örnek; Kullanıcının ev dizinindeki 11BilişimB dizinini Masaüstüne taşıyalım.  

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mv 11BilişimB Masaüstü/

  
Örenk;
  Masaüstündeki not.doc dosyasını ev dizine taşıyalım. 

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mv Masaüstü/not.doc ~


Örnekler:

mv Masaüstü/bir.txt ./→ Masaüstündeki bir.txt dosyasını çalışılan dizine taşır.
mv kocaeli/ izmit/→ kocaeli dizininin adını izmit olarak değiştirir
mv ../ödevler/math.jpg ./matematik.jpg→ Bir üst dizindeki ödevler dizinindeki math.jpg dosyasını bulunduğumuz dizine matematik.jpg olarak taşır.
mv ~/akis1.pdf ~/pardus1.pdf→ Ev dizinindeki akis1.pdf dosyasının adını pardus1.pdf olarak değiştirir.

 

11) Rmdir : Dizin silmek için kullanılan komuttur. Silme işlemi için dizinlerin içi mutlaka boş olmalıdır.

rmdir dizinadı 

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ rmdir 11bilişimb/503

Örnekler:
rmdir depo/→ boş olan depo dizinini siler
rmdir /home/ftp/contrib/→ boş olan contrib dizinini siler

12) Rm : Dosya ve dizin silmek için kullanılan komuttur. Dizin silinirken içindekilerle birlikte siler.

Dosyalar için : rm [seçenekler] dosya_ismi 
Dizinler için : rm –r [seçenekler] dizin_ismi

Seçenekler
-r: dizinleri silmek için kullanılır.
-f: Onay istemeden silme işlemi yapar.
-v: Yapılan işlemleri ekranda gösterir.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ rm -r Desktop/11B
rm: `Desktop/11B' dizininin içine inilsin mi?e
rm: dizin `Desktop/11B/470' silinsin mi?e
rm: dizin `Desktop/11B' silinsin mi?e 
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ rm -rf Desktop/erkan
bilisim@ogretmen-pardus ~ $

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ rm -fv Desktop/11and.ods
`Desktop/11and.ods' silindi
bilisim@ogretmen-pardus ~ $

 

Örnekler:
rm index.html→ Çalışılan dizindeki index.html dosyasını siler
rm -r site8/→ site8 dizinini içindekilerle beraber siler
rm -rf ıvırzıvır/→ ıvırzıvır dizinini içindekilerle beraber onay almadan siler
rm -f ../gizli.txt→ Bir üst dizindeki gizli.txt dosyasını onay almadan siler
rm -rvf /home/ftp/pardus2011/→ pardus2011 dizininin içindekilerle beraber onay almadan siler, işlem özetini ekranda gösterir

13) cat komutu : Metin içerikli dosyalarının içeriğini görüntülemek için kullanılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

cat  dosya

 Not : etc dizini içindeki passwd dosyası kullanıcılara ait bilgileri tutar. shadow dosyası kullanıcı şifrelerini tutar.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat /etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/false
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/bin/false
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/bin/false
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
......

Cat komutu ile aşağıdaki işlemlerde yapılabilir.

  •  Yeni dosya oluşturulup içine bir şeyler yazılabilir. eğer dosya varsa içindeki her şey silinir yeni yazılanlar yazılır.  >
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat > deneme.txt    
  •  Var olan dosyanın sonuna ekleme yapılabilir. >>
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat >> deneme.txt    
  • Var olan bir dosyanın içeriği başka bir dosyaya kopyalanabilir.
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat index.html > deneme.txt

index.html içindekileri deneme.txt kopyalar. deneme.txt içindeki eski bilgiler silinir.

  • Var olan bir dosyanın içeriği başka bir dosyanın sonuna eklenebilir.
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat index.html >> deneme.txt

 

  •  | (pipe) işareti: solundaki komutun çıktısını sağındaki komuta girdi olarak verir.

 

Aşağıdaki örnekte ls –l komutundan oluşacak olan bilgileri | işareti ile cat> deneme.txt komutuna aktarma işlemi yapılıyor.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ ls -l | cat > deneme.txt
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat deneme.txt

toplam 16
-rw-r–r– 1 bilisim users    0 Nis 6 13:30 11bilişimb.txt
-rw-r–r– 1 bilisim users    0 Nis 12 10:07 deneme.txt
drwx—— 4 bilisim users 4096 Nis 12 09:51 Desktop
drwxr-xr-x 2 bilisim users 4096 Nis 6 13:48 dosya
drwxr-xr-x 2 bilisim users 4096 Mar 3 12:12 Dosyalar
drwxr-xr-x 3 bilisim users 4096 Mar 29 14:18 media

 

Kullanıcılara ait şifreler ve bilgileri deneme2.txt dosyasına aktaralım.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ su
Parola:
ogretmen-pardus bilisim # cat  /etc/shadow | cat > Masaüstü/deneme2.txt
ogretmen-pardus bilisim # cat  /etc/passwd | cat >>Masaüstü/deneme2.txt 

 

Soru : kök dizindeki bin dizininde dosya isminde “mod” geçen dosyaların ayrıntılı listesini masaüstündeki deneme2.txt dosyasına yazdıran komutu yazınız?

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ ls -l /bin/*mod* | cat > Masaüstü/deneme2.txt 

Örnekler:

cat menu.list→ menu.list dosyasının içeriğini gösterir
cat ../README.txt→ Bir üst dizindeki README.txt dosyasının içeriğini gösterir
cat >benioku.txt→ benioku.txt dosyasının içine yazar.
cat >>benioku.txt→ benioku.txt dosyasının sonuna yazar
cat benioku.txt >README.txt→ benioku.txt dosyasının içeriğini README.txt dosyasına yazar
cat benioku.txt >>README.txt→ benioku.txt dosyasının içeriğini README.txt dosyasının sonuna yazar

Not:
> işareti hedef dosyadaki tüm içeriği siler
>> işareti ise mevcut içeriği silmeden dosyanın sonuna ekleme yapar.

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

Temel Linux Komutları-4

14)tar komutu : “tar” komutu sadece arşivleme yapan geleneksel bir programdır. Eğer arşivlenen dosyanın sıkıştırılması da isteniyorsa tar ile birlikte gzip ve bzip2... devamı...

1- Temel Kavramlar

Pardus Eğitim Kitabı