Buradasınız

Ağ Temelleri 1.Bölüm (Ağ Ve İnternet)

Bilişim Teknolojilerinin temelleri

AĞLARIN KISA TARİHÇESİ

 • 1969 yılında, ABD’de, savunma gayesiyle ARPANET adıyla bir bilgisayar ağını hazırladı. Bu hususta araştırma yapan strateji uzmanları, bu ağ yardımıyla görüşüp fikir alışverişi yapıyorlardı.
 • ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network) (Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı) Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan ARPA tarafından geliştirilen dünyanın ilk paket dağıtımı ağı ve evrensel İnternet'in oluşmasındaki temel yapıdır.
 • ARPANET 1971 yılına gelindiğinde 23 bilgisayarı kapsıyordu.
 • 1972’de bu ağ, bir konferans aracılığıyla kamuoyuna tanıtıldı.
 • 1974 yılında da bugün Internet'in temel protokolü olan TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol - Gönderme Denetleme Protokolü / Ağlararası Protokol) yazıldı.
 • 1980 tarihine kadar birçok hususi ağ ortaya çıkmıştı. ABD’de faaliyetler sürerken, Avrupa ve Uzak Doğu’da da, özellikle üniversiteler, araştırma merkezleri, stratejik resmi kurumlar arasında bilgisayar ağları teşekkül  etmeye başlamıştı.
 • 1980'lerin ortalarında araştırma yönelimli kısmı ARPANet olarak kalırken, askeri kısmı MILNET adını aldı.
 • 1 Ocak 1983 tarihinde İletişim Kontrol Protokolu (Transmission Control Protokol/ internet protokol - TCP/IP) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya başladı. TCP/IP bugün var olan internet ağının ana halkası olarak yerini aldı.
 • 1983’de ARPANET, askeri ve sivil iki ağa tam olarak ayrıldığında ortaya çıkan ferdi ağların bütününü ifade etmek için “Internet” ismi teklif edildi.
 • İnternet, kelime anlamı olarak bakıldığında, Interconnected  set of Networks yani birbirine bağlı bilgisayar ağları kelimelerinin İngilizcelerinden kısaltılmış bir kelimedir.

Türkiye’de ilk Internet bağlantısı, 12 Nisan 1993 tarihinde yapılmıştır. İlk yıllarında sadece TÜBİTAK ve üniversitelerin kullanımına izin verilen ve sadece ODTÜ ve Ege üniversiteleri üzerinden bağlanılan Internet’e bugün her isteyen, istediği Internet Servis Sağlayıcı kuruluşlar üzerinden bağlanabilmektedir.

Türkiye'de Internet başlangıçta, tüm dünyada olduğu gibi, bilgi aktarımı amacıyla kullanılmıştır. 1995 yılı içinde, dünyadaki gelişime paralel olarak, Türk girişimcileri de günden güne artan bir talep ile Internet ortamını; Web Sayfaları, elektronik posta ve diğer servisleri ile, kullanıcıların beklentileri doğrultusunda etkileşimli olarak, özellikle tanıtım ve pazarlama için kullanmaya başlamışlardır.

Hepimizin kullandığı günlük hayatta artık ihtiyaç haline gelen internetin sahibi yoktur. İnternet tüm dünyaya yayılmış birbirleri ile bağlantılı yüzbinlerce veya milyonlarca bilgisayardan oluşmuş bir ağ sistemidir.

Ağ İletişimi

Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi, kaynakların çok sayıda kişi tarafından paylaşılması ve yer, zaman sorunu olmaksızın insanların bir birleriyle haberleşebilmesine AĞ İLETİŞİMİ denir.

Ağ üzerinde iletişim PARALEL ve SERİ olmak üzere ikiye ayrılır.

Paralel İletişim

Paralel veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı anda gönderilmesidir. Paralel veri iletiminde gönderilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı bulunur.

 • Paralel iletimde, her bit ayrı bir telden aynı zamanda iletilir.
 • Bu yüzden paralel iletim daha hızlıdır.
 • Bilgisayarın merkezi işlem birimi(CPU) ile belleği(RAM) arasında veri iletimi paralel yollardan olur.

Seri İletişim

Seri veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı hat üzerinden sırayla gönderilmesidir.

 • Bilgisayar ağlarında kullanılan iletişim seri iletişimdir.
 • Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir.
 • Seri iletim, kendi içinde asenkron ve  senkron iletim olarak ayrılır.

1) Asenkron iletişim

Her gönderilen karakterin başında ve sonunda ilave bitlerin kullanılmasıyla iletim sağlayan seri iletişim türüdür.

 • Asenkron iletimin kullanımı kolaydır fakat verimli bir iletim yolu değildir.
 • Bu formatta gönderilen her karakterin (byte) başına START BIT ve sonuna STOP BIT adları verilir. Her bir byte arasında aralıklar olabilir.
 • Bu bitlerin amacı alıcıya gelen bir karakter hakkında bilgilendirmek ve karakter bitleri bitince uyarmaktır. Böylece, arkadan gelen bitler başka bir karaktere aittirler.

asenkron iletişim

 

 

asenkron iletişim

Hattan veri gönderilmediği sürece, sürekli olarak '1' seviyesindedir. Bir karakterin başladığı, bir '0' biti gönderilerek bildirilir. Başlangıç bitinin hemen arkasından gelen 7 veri biti, yollanan karakteri temsil eder.

asenkron iletişim

asenkron iletişim

2) Senkron İletişim

İletimin Bloklar halinde olduğu iletim türüdür.

 • İletişimin sürekli ve hızlı olması gerektiği durumlarda senkron iletişim kullanılır.
 • Senkron iletimde bitler, START-STOP bitleri ve aralıklar olmadan gönderilir.
 • Önce gönderici taraf belirli bir karakter gönderir. Bu her iki tarafça bilinen iletişime başlama karakteridir. Alıcı taraf bu karakteri okursa iletişim kurulur. Verici bilgileri gönderir. Transfer işlemi veri bloku tamamlanana ya da alıcı-verici arasındaki eşleme kayboluncaya kadar devam eder.
 • Senkron iletim metodu pahalı ve uygulaması daha zor bir iletişim metodudur. Yüksek hızlarda iletişim gerektiği zaman kullanılır.

senkron iletişim

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

Bilişim Teknolojilerinin temelleri

Ağ Temelleri 2.Bölüm (Ağ Topolojileri)

Topoloji Nedir? Bir ağdaki cihazların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Ağ Topolojileri... devamı...