Buradasınız

C# Hesap Makinesi Yapma

windows form uygulamaları

C#'ta basit bir hesap makinesi yapalım.

Bir Windows forms Application (windows form uygulaması) oluşturularak aşağıdaki gibi bir tasarım oluşturalım.

c#'ta hesap makinesi yapma

Forumda bir tane TextBox ve 17 tane Button nesnesi bulunmaktadır. Formu oluşturduktan sonra Form1.cs dosyasına aşağıdaki kodlara arasına 

public partial class Form1 : Form
{

}

aşağıdaki kodları ekleyelim ve ilgili olaylara bağlayalım.

public double s1 = 0;
public string islem = null;
private void ekle(object sender, EventArgs e) //buttonların ( 0-9 ve , ) Click olayına bağlandı
{


  Button b = sender as Button;
  textBox1.Text += b.Text;

}

private void islemler(object sender, EventArgs e) //işlem buttonlarının Click olayına bağlandı
{
  Button b = sender as Button;
  s1 = double.Parse(textBox1.Text);
  if (b.Text == "+") islem = "+";
  else if (b.Text == "-") islem = "-";
  else if (b.Text == "*") islem = "*";
  else if (b.Text == "/") islem = "/";
  textBox1.Text = null;

}

private void button17_Click(object sender, EventArgs e) //Hesaplama buttonu ( = )
{
  double s2 = 0;
  s2 = double.Parse(textBox1.Text);

  if (islem=="+")
  {
    textBox1.Text = (s1 + s2).ToString();
  }
  else if (islem=="-")
  {
    textBox1.Text = (s1 - s2).ToString();
  }
  else if (islem == "/")
  {
    textBox1.Text = (s1 / s2).ToString();
  }
  else if (islem == "*")
  {
    textBox1.Text = (s1 * s2).ToString();
  }
}

private void button12_Click(object sender, EventArgs e) //Temizleme button'u ( C ) 
{
  textBox1.Text = null;
  s1 = 0;
}

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

sayı sıralama oyunu

Sayı Sıralama Oyunu

C# ile rastgele sayıları sıralama oyunu , Windows Form Uygulaması üzerinde 4x4 şeklinde rastgele 1'den 15'e kadar sayılar dağıtılıyor ve bir boşluk brakılarak sayılar... devamı...