Buradasınız

C Sharp C# For Döngüsü Örnekleri 1

For Döngüsü

Soru 1  :  a’dan z’ye kadar karakterleri ekrana yazdıran console uygulamasını yapınız (char değişken tanımlanarak ilk değer a atanarak, z’ye kadar bir döngü oluşturulacak)
Bu örnek için ascii karakterleri inceleyiniz

char karakter;
for (karakter = 'a'; karakter <= 'z'; karakter++)
{
  //Console.Write(karakter + " "); 
  Console.Write("{0} ", karakter);
}
Console.ReadKey();

for döngüsü a dan z ye


Soru 2 : 1’den girilen sayıya kadar 7′ ye tam bölünen sayıları sayan, toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları ekrana yazdıran programı yapınız.

int sayi, sayac = 0, toplam = 0;
Console.Write("Bir sayı giriniz");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
{
  if (i % 7 == 0) //((i % 7 != 0)) 
  { sayac++; toplam += i;
    Console.Write("{0} ", i);
  }
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Toplam adeti: {0}", sayac);
Console.WriteLine("Toplamları {0}", toplam);
Console.ReadKey();

For Örnekleri

Tam bölünemeyen olsaydı  if ifadesini (i % 7 != 0) şeklinde değiştirmemiz gerekirdi.


Soru 3: Klavyeden girilecek olan  10 sayıdan en büyük ve en küçük olanı ekrana yazdıran c# uygulamasını yapınız.
Not: ilk girilen eb(en büyük) ve ek(en küçük) olacak diğer girilenler ilk girilen ile karşılaştırılacak.

int eb, ek, sayi; 
Console.Write("1. sayıyı giriniz :"); 
sayi = int.Parse(Console.ReadLine()); 
eb = sayi; 
ek = sayi; 
for (int i = 2; i <= 10; i++) 
{ 
  Console.Write("{0}. sayıyı giriniz :", i); 
  sayi = int.Parse(Console.ReadLine()); 
  if (ek > sayi) ek = sayi; 
  if (eb < sayi) eb = sayi; 
} 
Console.WriteLine("En büyük sayı {0}", eb); 
Console.WriteLine("En küçük sayı {0}", ek); 
// Console.WriteLine("En büyük sayı {0} \n En küçük sayı {1}", eb,ek); 
Console.ReadKey();


en büyük ve en küçük sayıyı bulma


Soru 4 : Klavyeden girilen bir cümlenin harflerini tek tek yazdırma. (Alt alta), Karakterlerin arasına –“tire” koyarak yazdırma.
NOT: string    ifadenin karakter uzunluğu Length metodu ile bununabilir, [ ] ile de  karakterler alınabilir.

Alt alta yazdırma

string cumle; 
Console.Write("Bir cümle giriniz: "); 
cumle = Console.ReadLine(); 
// bir strin ifadenin karakter sayısını Length 
//Console.WriteLine(cumle.Length); 
for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) 
{ 
  Console.WriteLine(cumle[i]); 
} 
Console.ReadKey();

for string ayırma

 

Karakterlerin arasına –“tire” koyarak yazdırma

string cumle; 
Console.Write("Bir cümle giriniz: "); 
cumle = Console.ReadLine(); // bir strin ifadenin karakter sayısını Length 
//Console.WriteLine(cumle.Length); 
for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) 
{ 
  if (i == (cumle.Length - 1))   //son karakter ise
    Console.Write(cumle[i]); // tire(-) koyma
  else     
    Console.Write(cumle[i] + "-"); 
} 
Console.ReadKey();


Soru 5: Klavyeden girilecek olan bir cümleyi ilk harften başlayarak bir harf arttırarak alt alta ekrana yazdıran programın C# kodunu yazınız.

string cumle; 
Console.Write("Bir cümle giriniz: "); 
cumle = Console.ReadLine(); 
for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) 
{ for (int x = 0; x <= i; x++) 
{ 
  Console.Write(cumle[x]); 
} 
  Console.WriteLine(); 
} 
Console.ReadKey();


Soru 6: Aşağıdaki gibi klavyeden bir sayı girilerek girilen sayı kadar satır ve sütunda * karakteri gösteren kodu yazınız.

int sayi; 
Console.Write("Bir sayı giriniz: "); 
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i < sayi; i++)
{
  for (int x = 0; x < sayi; x++)
  {
    Console.Write("*");
  }
  Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

Soru 7: Aşağıdaki gibi klavyeden bir sayı girilerek girilen sayı kadar satır ve sütunda * karakteri gösteren kodu yazınız.

 

int sayi;
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i < sayi; i++)
{
  for (int x = 0; x < i; x++)
  {
    Console.Write(" ");
  }
  for (int y = 0; y < sayi; y++)
  {
    Console.Write("*");
  }
  Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

 

Soru 8:  1 ile 100 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda yazdıran c# kodunu yazınız.

/ ilk değeri sıfır atıyoruz yoksa hata verir. çarpımda ise 1 atamammız gerekir etkisiz eleman
int toplam = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
  if (i % 2 == 0)
    toplam += i;
}
Console.WriteLine("1-100 arası çift sayıların toplamları:{ 0}", toplam);
Console.ReadKey();

Soru 9:  1 ile 50 arasındaki çift sayıları çarpımlarının sonucu ekranda yazdıran c# kodunu yazınız.

// çarpımda 1 atamammız gerekir etkisiz eleman
int carpim = 1;
for (int i = 1; i <= 50; i++)
{
  if (i % 2 == 0)
    carpim *= i;
}
Console.WriteLine("1-100 arası çift sayıların çarpımı:{ 0}", carpim);
Console.ReadKey();

Soru 10: 1’den 10’a kadar olan çarpım tablosunu c# programında yapınız.

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  for (int j = 1; j <= 10; j++)
  {
    Console.WriteLine("{0} x {1}={2}", i, j, i * j);
  }
  Console.WriteLine("________\n");
}
Console.ReadKey();

Soru 11: 1′den 1000′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda yazdıran c# programını yazınız.

int toplam = 0;
for (int i = 0; i <= 1000; i++)
{
  toplam += i;
}
Console.WriteLine("1-1000 arası sayıların toplamı = {0}", toplam);

Console.ReadKey();

 

Yorumlar

Cihat Çelik kullanıcısının resmi
Cihat Çelik

Sonsuz teşekkürler dahada çok örnek bekliyoruz

dilan kullanıcısının resmi
dilan

daha yeni ve farklı örnekler yayımlarmısınız?? ( bilgisayarcı olarak rica ediyorum )

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

Algoritma ve sayı sistemleri

1-Temel Kavramlar ve Sayı Sistemleri

Program nedir? Bilgisayarın bir işlevi yapması için yazılmış olan kodlar topluluğudur. YAZILIM Bilgisayarın donanım elemanlarının... devamı...