Buradasınız

HTML Etiketleri 2

Metin Ve Görünüm Düzenleme Etiketleri

<HX>(<h1>..<h6>): Bu etiketler, doküman içinde kullanılabilecek başlıklardaki yazıların büyüklüklerini tanımlar. “x” değeri 1’den 6’ya kadar değer alabilir. Sayı arttıkça yazı büyüklüğü azalır. <hx> ile kullanılacak parametrelerden birisi align’dır.

 

Paremetre

Değer

Açıklama   

align

left(sol yaslı)
center(ortala)
right(sağa yaslı)
justify(her iki yana yaslı)

Etiketin kullanıldığı sayfadaki yatay pozisyonunu belirler.

 

 

Diğer Metin Etiketleri

 

Etiket

Tanımlama

<i>

İçerdiği metnin eğik (italik) gösterilmesini sağlar.

<u>

İçerdiği metnin altı çizili (underline) gösterileceğini belirtir.

<s>,<strike>

İçerdiği metnin ortası çizili gösterileceğini belirtir.

<b>

İçerdiği metnin kalın (bold) gösterileceğini belirtir.

<center>

İçerdiği metini ortalar. Yanına yazı yazıldığında yazılar alt satıra geçer.

<br>

Düz metin içeriğinde bir satır alta geçilmesini sağlar.

<big>

İçerdiği metnin yazı tipini değiştirmeden biraz daha büyük gösterilmesini sağlar. Bir kereden fazla kullanıldığında ilgili metnin daha da büyümesini sağlar.

<small>

İçerdiği metnin ufak boyutlu gösterileceğini belirtir. İçiçe bir kereden fazla kullanıldığında metnin daha da küçülmesini sağlar.

<strong>

İçerdiği metnin kalın (bold) gösterilerek vurgulanmasını sağlar.

<em>

İçerdiği metnin yatık (italik) gösterilerek öneminin vurgulanmasını sağlar.

<tt>

İçerdiği metnin sabit genişliğe sahip yazı tipi (font) ile gösterilmesini sağlar.

<sub>

Subscript(alt simge)

<sup>

Superscript(üst simge)

<hr>

Sayfanın eklendiği yerinde yatay çizgi oluşturulmasını sağlar.

<blockquote>

İçerdiği metnin geniş bir alıntı içeriği olduğunu belirtir. BLOCKQUOTE etiketinin içeriği blok olarak gösterilir.

<marquee>

Kayan yazı

 

Örnek

<html>
 <head>
 <title>   Başlık Komutları </title>
 </head>
 <body >
     <center><i>bilimokulu.net </i></center>
     <center><i><big>bilimokulu.net</big> </i></center>
     <hr>
     <u>11 bilişim Sınıfları : </u>
     <b>11 Bilişim B </b> ,<i><s>11 Bilişim A</s></i> ,<b><s> 11 and Bilişim </s></b>
     <br>
     <br>
     <marquee>
      <center> <small>Oturma planları </small></center>
     </marquee>
     <br>
     <tt>Web tasarım dersinde
       <strong> sayfa tasarımı</strong> ile ilgili dersler görülecektir.
     </tt>
     <br>
     Grafik ve Animasyon dersinde <em>web sayfaları için görsel öğeler</em>
     hazırlanacaktır.     <hr>   <br>   <br>   Su = H<sub>2</sub>O 
     <br>  Karbondioksit = CO<sub>2</sub> 
     <br> X<sup>3</sup> = 27 
     <br> x<sup>3</sup> + 2x + 5 = 34 
     <br> <sup>a</sup>X<sub>5</sub><sup>2</sup> 
</body> 
</html> 

 

 

<P> : Aradaki metne paragraf özelliği kazandırır. Sonlandırıldığında, takip eden metin bir satır boşluk bırakılarak ve satır başına yazılır.

<HTML>
  <HEAD>
   <TITLE> Paragraf </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
     <p align="center">  Bilgisayara fazlaca merakı olan bir çok kişinin isteği, bilgisayar yardımı ile dış çevre birimlerini kontrol etmektir. </p>  
     <p align="justify">  Windows 2000 ( NT teknolojisi ) üzerinde port uygulamaları geliştirmek diğer işletim sistemlerine göre daha zor bir iştir. Zira <b>NT teknolojisi</b> üzerine kurulu sistemler donanım aygıtlarına direk erişiminizi kısıtlamaktadırlar.</p> 
  </BODY>  
</HTML>

 

 

<FONT> : Font etiketi sahip olduğu parametreler sayesinde metinlerin renk, yazı tipi, boyut gibi özelliklerini değiştirmenize olanak sağlar. Parametreleri ile beraber kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

 <FONT SIZE="x" FACE="[isim]" COLOR="#XXXXXX"> 

 

 • Face : Etiket içine alınan yazının tipini belirtmek için kullanılır.

Yazı Tipleri

Times New Roman

arial

verdana

tahoma

Comic sans ms

georgia

  

 • Size: Yazının büyüklüğü (1-7 arası)  Metnin büyüklüğünü ayarlar, bu değişkene -1, +2 gibi değerler verilerek metnin büyüklüğünün bir eksiltilmesini veya iki artırılmasını sağlayabilir,(CSS geçildiğinde daha büyük yazı boyutunu kullanabiliriz.)

 

 • Color: Yazının rengi (red, green gibi renklerin ingilizce karşılığı ya da RGB renk değeri)
  HTML'de renkler hexdecimal sayı sisteminde ifade edilir. Bir renk 16'lık sayı düzeninde 6 rakamdan oluşur. Bu düzende 9'dan sonraki sayı1arı göstermek için A’dan F’ye kadar olan harfler kullanılır.

  Örneğin #FFFFFF beyaz, #000000 siyah, #C0C0C0 gri , #FFFF00 sarı, #FF0000 kırmızı renklerini verir.

  Renkler için inceleyiniz

 

Örnek

<html>
   <head>
     <title>font komutu</title>
   </head>
   <body>
     <font face="tahoma">Bilişim</font><br>
     <font size="5">Teknolojileri</font><br>
     <font color="#ff0000">Bilişim</font><br>
     <font face="comic sans ms" size="7"  color="green">Teknolojileri</font><br>
   </body>
</html>

 

Örnek

<html>
   <head>
     <title>font komutu</title>
   </head>
   <body>
     <font face="algerian" size="5"> 11 bilişim</font>  <br>
     <font > Ekrem</font> <br>
     <font size="+2" >Ekrem</font>
   </body>
</html>

 

 

Uygulama;  Yanda verilen resimdeki gibi sırası  ile verilen yazı tiplerinde ( tahoma, verdana, arial, comic sans ms) , 5 boyutunda ve renkler gördünüz gibi tasarlayınız (renkler: green,red,yellow,blue)

Uygulama;   Aşağıda verilen maddelere uyan örneği yapınız.

 

 • Sayfa arkaplan rengi ="#ffcc00
 • Başlık ; renk #ffffff, yazı tipi verdana, boyut 4 ve altı çizili olacak.
 • Günler listeli şekilde olacak.
 • Hafta içleri rengi #0000ff
 • Hafta sonları #ff0000

Uygulama

 

Açıklama;

 • Mavi kısımlar kalın ve font büyüklüğü 1 büyük olacak
 • Kodlarda   kalın ve font büyüklüğü 2 büyük olacak
 • programlama dillerini - özel renklendirebilmesi- kalın ve italik olacak.
 •  Syntaxlar   kalın olacak.
 •  – (Regular Expression) Kalın ve altı çizili olacak.
 • düzenli ifadeleri – kalın ve kırmızı olacak.

 

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

HTML Etiketleri 3

 BAĞLANTI (KÖPRÜ, LİNK) OLUŞTURMA  Sayfa içi veya başka bir web adresine gitmek için kullanılan etiket <a> dir. <a> etiketi ile sayfa içinde,... devamı...

CSS Giriş

HTML Etiketleri 3

HTML Etiketleri 1

HTML Giriş