Buradasınız

Temel Linux Komutları-2

6) Yardım Komutları
man [komut adı] → man komutunun kütüphanesinden yardım almak için
komutadı --help → komutun kendi kütüphanesinden yardım almak için

Örnek:

man ls →ls komutu hakkında bilgi verir
man cd →cd komutu hakkında bilgi verir
ls --help →ls komutu hakkında bilgi verir
cd --help →cd komutu hakkında bilgi verir

 

 

7) Mkdir : Yeni dizin oluşturmak için kullanılan komuttur.

mkdir [seçenekler] dizin adı

 

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir 11bilişimb
bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir 11bilişimb/503

 

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir 11bilişimb/yazılılar/yazılı1

üstteki komut çalıştırıldığında hata ile karşılaşılacaktır. Çünkü 11bilişimb dizini içinde yazılılar dizini olmadığı için yazılı1 dizini oluşturulamaz. Bunun için aşağıdaki parameter kullanılır.

  -p: mkdir komutuna verilen dizini oluşturmak için gerektiğinde daha üst dizinlerinde oluşturulmasını sağlayan parametredir. Örnek olarak dizin ismi parametresi olarak /olmayan_dizin/açılacak_dizin alan bir mkdir komutu açılacak_dizini barındıracak olan olmayan_dizin sistemde mevcut olmadığından hata ile sonlanacaktır.

Bu durumda mkdir komutu –p parametresi ile çalıştırıldığında ilk olarak olmayan_dizin sonradan ise acılacak_dizin yaratılacaktır.

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ mkdir -p 11bilişimb/yazılılar/yazılı1
bilisim@ogretmen-pardus Desktop $

  -v: Bu parametre ile mkdir komutunun oluşturduğu tüm dizinleri kullanıcıya bildirmesi sağlanır.

 

Örnek:


mkdir Dersler→ Dersler adında yeni bir dizin oluşturur
mkdir Dersler Ödevler→ Dersler ve Ödevler adında iki ayrı dizin oluşturur.
mkdir "Dersler Ödevler"→ Dersler Ödevleradında tek bir dizin oluşturur.
mkdir Dersler\ Ödevler→ Dersler Ödevleradında tek bir dizin oluşturur.
mkdir -p Pardus/Notlar→ Pardus dizini içinde Notlar dizinini oluşturur.
mkdir -pv /home/bilisim/Yedek/Linux→ /home/bilisim/Yedek/Linuxdiye belirtilen dizinleri yoksa oluşturur ve işlem özetini ekranda gösterir.

 

8) touch : Dosya oluşturmak için kullanılan komuttur. Genel olarak metin dosyaları oluşturmak için kullanılır.  Kullanımı aşağıdaki gibidir:

touch yol ve dosya adı 

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch Masaüstü/Notlar.txt
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch 
Masaüstü/not.txt
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch 
Masaüstü/giris.html
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ touch /media/MUTLU/Notlar-3.txt 
 

Örnek:

touch config.php→ config.php adında bir dosya oluşturur.
touch /etc/apache/config/config.yedek→ /etc/apache/config/ dizininde config.yedek isimli bir dosya oluşturur.
touch ~/pardus/depo.txt → Ev dizinindeki pardus dizinindedepo.txt adında bir dosya oluşturur.

 

 

9) cp : Linux işletim sisteminde kopyalama işlemi cp komutu ile gerçekleştirilmektedir. Bu komutun temel kullanım şekli aşağıdaki gibidir :

cp [seçenekler] kaynak hedef

  • -R: Bu parametre dizinleri kopyalamak için kullanılır. Herhangi bir dizin kopyalanacağı zaman bu parametre verilmediği takdirde cp komutu dizini kopyalamaz.
  • -i: Bu parametre sayesinde kopyalama işleminin hedef dosyasının mevcut olduğu durumlarda yapılacak işlem kullanıcıya sorulmaktadır.
  • -v : yapılan işlemleri gösterir.
  • -f → Kopyalama işlemini zorlar. Kopyalanacak dosya hedefte varsa üzerine yazar. (force)

 

 Örnek ; Masaüstündeki index.html dosyasını kullanıcının ev dizinine kopyalayalım.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cp Masaüstü/index.html  ~

 
Örnek; 
 Masaüstündeki 11BilişimB oluşturalım içine 270 ve 350 isminde klasör oluşturalım bu dizini kullanıcının ev dizinine kopyalayalım.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mkdir Masaüstü/11BilişimB
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mkdir 
Masaüstü/11BilişimB/270
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mkdir 
Masaüstü/11BilişimB/350
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cp -R 
Masaüstü/11BilişimB  ~

 
Örnek;  v parametresi ile yapılan işlemi gösterelim.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $  cp -Rv "kadir manav" Masaüstü/"11 Anadolu Bilişim"

`kadir manav' -> `
Masaüstü/11 Anadolu Bilişim/kadir manav'


 

Örnekler

cp bir.txt Masaüstü/→ Çalışılan dizindeki bir.txt dosyasını Masaüstü dizinine kopyalar
cp -rv kocaeli/ Masaüstü/→ kocaeli dizinini içindekilerle beraber Masaüstü dizinine kopyalar, işlem özetini gösterir.
cp Masaüstü/bir.txt ./birebir.txt→ Masaüstü dizinindeki bir.txt dosyasını bulunduğumuz dizine birebir.txt olarak kopyalar.
cp -r ../dersler/ ./→ Bir üst dizindeki dersler dizinini içindekilerle beraber bulunduğumuz dizine kopyalar
cp -rf /home/ftp/pardus2011/* /media/disk2/depo/→ Pardus2011 içindeki herşeyi onay almadan depo dizinine kopyalar

 

 

Uygulama; Kullanıcının ev dizinindeki html uzantılı olan dosyaları Masaüstündeki Çalışmalar dizinine kopyalayınız?

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

Pardus Eğitim Kitabı

Pardus kullanımı anlatan pardus.org.tr tarafından yayınlanan bir eğitim kitabıdır. devamı...

Temel Linux Komutları-3

1- Temel Kavramlar

Pardus Eğitim Kitabı