Buradasınız

Temel Linux Komutları-4

14)tar komutu : “tar” komutu sadece arşivleme yapan geleneksel bir programdır. Eğer arşivlenen dosyanın sıkıştırılması da isteniyorsa tar ile birlikte gzip ve bzip2 programlarının da kullanılması gerekir.


tar [ parametreler ] f   dosya_adi    dizin veya dosyalar

-c → Yeni arşiv oluşturmak için kullanılır (create)
-x → Arşivi açmak için kullanılır (extract)
-v → İşlem özetini görmek için (verbose)
-t → Arşiv içeriğini listelemek için
-f → Arşiv dosyasının adını belirtmek için (file)

Örnek: Masaüstündeki komutlar-1.odt ve komutlar-2.odt dosyalarını Masaüstüne   komutlar.tar olarak arşivleme işlemi yapalım.

tar -cf Desktop/komutlar.tar Desktop/komutlar-1.odt Desktop/komutlar-2.odt

Arşivi açmak istersek,

tar -xf Desktop/komutlar.tar

Eğer yapılan arşivleme işlemini listelenmek istenirse v parametresi kullanılır.

tar -cvf Desktop/calisma.tar Desktop/komutlar-1.odt Desktop/komutlar-2.odt

Desktop/komutlar-1.odt
Desktop/komutlar-2.odt

Arşive sonradan dosya dahil etmek istenirse r prametresi kullanılır.

tar -rf Desktop/calisma.tar Desktop/notlar.txt

 

Örnek :  Masaüstündeki odt ve doc uzantılı dosyaları yazilar.tar olarak arşivleme işlemi yapalım. 

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ tar -cf Desktop/yazilar.tar Masaüstü/*.odt Masaüstü/*.doc

Örnek: Arşivlenmiş dosya içindeki dosya ve dizinleri görmek istersek t parametresinin kullanırız.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ tar -tf Desktop/calisma.tar

Desktop/komutlar-1.odt
Desktop/komutlar-2.odt
Desktop/notlar.txt

Örnek: Aşağıdaki komut satırı  ne yapar. 

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ tar -rf Desktop/arşiv.tar Desktop/*.txt

 

Sıkıştırma işlemleri

  • gzip/gunzip: Dosya sıkıştırma işlemi yapar.Not: Sıkıştırılan dosya gz uzantılı olacaktır.
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ gzip bilgiler.txt

Dosaya bilgiler.txt.gz şeklinde değişecektir. Sıkıştırılan dosya aşağıdaki gibi açılır.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ gzip bilgiler.txt.gz

 

  • bzip2/bunzip2: Dosya sıkıştırma işlemi yapar.Not: Sıkıştırılan dosya bz2 uzantılı olacaktır.
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ bzip2 bilgiler.txt

Dosaya bilgiler.txt.bz2 şeklinde değişecektir. Sıkıştırılan dosya aşağıdaki gibi açılır.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ bunzip2 bilgiler.txt.bz2

 

  • zip/unzip: Dosya sıkıştırma işlemi yapar.Not: Sıkıştırılan dosya zip uzantılı olacaktır.Kullanımı diğerlerinden farklıdır.
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ zip bilgiler.zip bilgiler.txt

Dosaya  ana dosya silinmez. Sıkıştırılan dosya aşağıdaki gibi açılır.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ unzip bilgiler.zip

 

Bir klasör sıkıştırılmak istenirse -r parametresi kullanılır.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ zip -r Dosyalar.zip /media/MUTLU/Dosya

 

Sıkıştırma Yaparak Arşivleme İşlemi

 

 

Sıkıştırma Türü

Parametre

Uzantısı

gzip

-z

gz

bzip2

-j

bz2

zip/unzip

-

zip

 

 

Gzip ile sıkıştırma

tar -zcf Desktop/dosya.tar.gz Desktop/"Excel Kurs Son"

 

açma

tar -zxf Desktop/dosya.tar.gz

 

bzip2 ile sıkıştırma 

tar -jcf Desktop/dosya.tar.bz2 Desktop/"Excel Kurs Son"

 açma

tar -jxf Desktop/dosya.tar.bz2

 

Örnek: masaüstünde a ile başlayan tüm dosyaları arşiv.tar.gz olarak sıkıştırın.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ tar -zcf Desktop/arşiv.tar.gz Desktop/a*

 

Örnekler:
gzip cat.odt → cat.odt dosyasını sıkıştırır. (cat.odt.gz)
gunzip cat.odt.gz → cat.odt.gz dosyasını açar. (cat.odt)
bzip2 dizinler.odt → dizinler.odt dosyasını sıkıştırır. (dizinler.odt.bz2)
bunzip2 dizinler.odt.bz2 → dizinler.odt.bz2 dosyasını açar (dizinler.odt)
zip find.zip find.odt → find.odt dosyasını find.zip olarak sıkıştırır
unzip find.zip → find.zip dosyasını açar


Arşivlerken sıkıştıralım ve sıkıştırılmış arşivi açalım

tar -czf akis.tar.gz akis-1-3/ → akis-1-3 dizinini arşivlerken gzip ile sıkıştırır
tar -cjf akis.tar.bz2 akis-1-3/ → akis-1-3 dizinini arşivlerken bzip2 ile sıkıştırır
tar -xzf akis.tar.gz → akis.tar.gz sıkıştırılmış arşivi açılır
tar -xjf akis.tar.bz2 → akis.tar.bz2 sıkıştırılmış arşivi açılır

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

Pardus Eğitim Kitabı

Pardus kullanımı anlatan pardus.org.tr tarafından yayınlanan bir eğitim kitabıdır. devamı...

Temel Linux Komutlar-1

1- Temel Kavramlar

Temel Linux Komutları-3

Temel Linux Komutları-2