Buradasınız

10-C#-5 Hata Ayıklama( try-catch)

c# dersleri

Kodlama esnasında görünmeyip program çalışma esnasında çıkabilecek hatalar sonucu programamın çalışmaz duruma gelmemesi için hata ayıklamak için try-catch kullanılır.

try //Hata oluşabilecek kodlar 
{ 

} 
catch //Hata oluştuğunda çalışacak kodlar 
{ 

} 
finally //Her halükarda çalıştırılacak kodlar ()yazılmayabilir) 
{ 

}

Aşağıdaki kod yazdığımızda 2. sayıya 0 girdiğimizde hata ile karşılaşırız programa kesilecektir. try-catch ile programa kesilmeden istenirse hata mesajı ekrana yazdırılarak devam edilir.

static void Main(string[] args) 
{ 
int x, y; 
Console.Write("1. Sayıyı Giriniz: "); 
x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
Console.Write("2. Sayıyı Giriniz: "); 
y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
try 
{ 
Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", x, y, x / y); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
Console.WriteLine("Hata Oluştu : {0}", e); 
} 
Console.ReadKey(); 
}

Aşağıda neden hata verir?

static void Main(string[] args) 
{ 
byte x ; 
try 
{ 
Console.Write("0-255 Arasında Bir Sayıyı Giriniz: "); 
x = Convert.ToByte(Console.ReadLine()); 
Console.WriteLine("Doğru Değer Girdiniz"); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
Console.WriteLine("Yanlış Değer Girdiniz"); 
Console.WriteLine("Hata Oluştu : {0}", e); 
} 
finally 
{ 
Console.WriteLine("İyi Günler"); 
} 
Console.ReadKey(); 
}

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

2- Algoritma

ALGORİTMA NEDİR? Verilen herhangi bir sorunun (problem)çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir... devamı...