Buradasınız

18-C#-13 if-Else Bölüm 2

c# dersleri

Örnek: Klavyeden girilen cinsiyet ve yaş bilgilerine göre, kişinin askere gidip gidemeyeceğini yazan programı yazınız.

cisnisyet tek karakter alınmalı string veya char, yaş sayısal, yaş 20 ve üstünde ise ve cinsiyet e ise askere gider diğer koşullarda gidemez.

int yas;
string cinsiyet;
Console.WriteLine("Yaşınızı Giriniz : ");
yas=int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Cinsiyet giriniz(E/K): ");
cinsiyet = Console.ReadLine();
if ((yas < 20) && (cinsiyet == "K"))
Console.WriteLine("Yaş kurtarmıyor.Bayanlar askere gidemez.");
else if ((yas < 20) && (cinsiyet == "E"))
Console.WriteLine("Yaş kurtarmıyor kardeş .");
else if ((yas > 20) && (cinsiyet == "E"))
Console.WriteLine("Hayde askere.");
else if ((yas > 20) && (cinsiyet == "K"))
Console.WriteLine("Yaş kurtarıyor ama Bayanlar askere gidemez.");
Console.ReadKey();

Örnek: Klavyeden girilen  derece değerine göre ekrana Durumu yazdıran programı yapınız.

Derece

Durum

3 den küçük

Hava Çok Soğuk

3-10 arası

Hava Soğuk

11-22 arası

Hava Normal

23-28 arası

Hava Ilık

28 üstü

Hava Sıcak

 

sbyte derece;
Console.Write("Sıcaklık değerini giriniz: ");
derece = sbyte.Parse(Console.ReadLine());
if (derece < 3)
Console.WriteLine("Hava Çok Soğuk");
else if ((derece >= 3) && (derece <= 10))
Console.WriteLine("Hava Soğuk");
else if ((derece >= 11) && (derece <= 22))
Console.WriteLine("Hava Normal");
else if ((derece >= 23) && (derece <= 28))
Console.WriteLine("Hava Ilık");
else if(derece>28)
Console.WriteLine("Hava Sıcak");
Console.ReadKey();

Örnek: Bir dersin başarı durumu aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir. Girilen Nota göre Başarı durumunu ekrana yazdırın.

sbyte not;
Console.Write("Ders Notunu Giriniz: ");
not = sbyte.Parse(Console.ReadLine());
if ((not>=0) &&(not<=49))
Console.WriteLine("Başarısız");
else if ((not >= 50) && (not <= 54))
Console.WriteLine("Geçer");
else if ((not >= 55) && (not <= 69))
Console.WriteLine("Orta");
else if ((not >= 70) && (not <= 84))
Console.WriteLine("İyi");
else if ((not >= 85) && (not <= 100))
Console.WriteLine("Pek İyi");
else if ((not > 100) && (not <0)) // Burada sadece else Kullanılsa Olur mu?
Console.WriteLine("Böyle bir not yok");
Console.ReadKey();

Örnek:  Klavyeden girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulan  ve ekrana Girilen Sayı TEK yada Girilen Sayı ÇİFT şeklinde yazan programı yapınız.

int sayi;
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
Console.WriteLine("Girilen sayı ÇİFT");
else
Console.WriteLine("Girilen sayı TEK");
Console.ReadKey();

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

C Sharp Sıralama Algoritmaları C#

Sıralama Algoritması   Sıralama algoritması, karmaşık olarak girilmiş bir gurup değerin belirli bir düzende sıraya sokulma algoritmasıdır. Örneğin... devamı...