Buradasınız

13-C#-8 Atama Operatörleri

c# dersleri

2. Atama Operatörleri

Atama operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılırlar. Aritmetiksel operatörlerin atama operatörü ile kısa şekilde kullanımları bulunmaktadır. Şimdi bunları görelim.

atama operatörleri

Örnek: Aşağıdaki örneği inceleyelim.

int a,b=6;
a = 5;
a += 3;     //a=a+3;
Console.WriteLine(a);
a -= 1;     //a=a-1;
Console.WriteLine(a);
a *= 2;     //a=a*2;
Console.WriteLine(a);
a=a/2;      //a /= 2;
Console.WriteLine(a);
a = a % 4;  //a %= 4;
Console.WriteLine(a);
a = 9;
a += b + 3;//a=a+(b+3);
Console.WriteLine(a);
a = 3; b = 5;
a *= b + 3;//a=a*(b+3);
Console.WriteLine(a);

a = 3; b = 7;
a %=6+ b % 3;//a=a%(6+b%3);
Console.WriteLine(a);

Console.ReadKey();

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

34-C# Console Yazı ve Arkaplan Rengi

C# console uygulamalarında yazıya ve arkaplana rengi verilebilir. Console metodu altında BackgroundColor ve ForegroundColor kullanılır. BackgroundColor arkaplan rengini... devamı...