Buradasınız

16-C#-11 ? ile Koşullu İşlem

c# dersleri

C#'ta ? işareti ile koşulun durumuna göre(Doğru/Yanlış) işlemler yaptırılabilir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

(Koşul) ? Doğru olma durumunda :  Yanlış olma durumunda

Koşul sonucuna göre (True-False) , True olursa Doğru olma durumundakile,False ise Yanlış olma durumundakiler işlem görür. Sonuç ya Write ,WriteLine ile yazdırılabilir yada Değişkene atanabilir.

int deger = a>b ? 1 : 0;
string yaz= a==b ? "Degerler eşit" : "Değerler eşit değil";
Console.WriteLine(a==b ? "Degerler eşit" : "Değerler eşit değil");

Örnek: iki değişkende deger atayarak hangisinin büyük olduğunu yazdıralım.

 

int s1 = 12, s2 = 10;
// koşul ? "Doğru ise":"Yanlış ise"
Console.WriteLine(s1 > s2 ? "Birinci Sayı Büyük" : "İkinci sayı büyük");
Console.ReadKey();

Örnek: Klavyeden girilen ikisayıdan büyük olan hangisi olduğunu ekrana yazdıran uygulamayı yapınız.

 

Console.Write("1.Sayıyı giriniz: ");
s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("2.Sayıyı giriniz: ");
s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(s1>s2?"1.Sayı büyük":"2.Sayı büyük");  //s1>s2 ? s1: s2
Console.ReadKey();

Örnek: Klavyeden adım sayısı girilerek 100 adımın altında ise "Antremanını tamamla" değilse "Antremanınızı tamamladınız" yazdıran uygulamayı yapınız.

 

Console.Write("Adım sayısını giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(a<100?"Antremanını tamamla":"Antremanı tamamladın");
Console.ReadKey();

Örnek: Sabit olarak belirlenen 12345 şifresi ile klavyeden girilen şifreyi karşılaştırarak şifreniz yanlış veya doğru yazdıran uygulamayı yapınız.

 

Console.Write("Şifrenizi giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(a==12345?"Şifreniz doğru":"Şifreniz yanlış");
Console.ReadKey();

Örnek: Klavyeden girilen yaş ve cinsiyete göre askerlik durumunu ekrana yazdıran uygulamayı yapınız.

 

int yas;
char cinsiyet;
Console.Write("Yaşınızı giriniz:");
yas = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Cinsiyeti giriniz(Bay(e)/Bayan(k):");
cinsiyet = char.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(((yas>=20)&&(cinsiyet=='e'))  ? "Askere gidebilirsin" : "Askere gidemezsin"); 
//birden fazla koşul
Console.ReadKey();

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

31-C#-26-C# While Döngüsü

While Döngüsü   Koşul doğru olduğu sürece döngü işlemi yapmamızı sağlayan yapıdır. Döngü işleminin kaç defa yapılacağı belli olmayan işlemle içi kullanılır... devamı...