Buradasınız

41-C# Dizilerle İlgili Sorular 3

c# dersleri

Soru 1: 1000 elemanlı bir dizi oluşturularak. İçine 1 ile 999 arasında sayılar atayınız. Bu sayılardan bir basamaklı, iki basamaklı, üç basamaklı olanlarının kaçar adet olduğunu ekrana yazdıran C# console uygulamasını yapınız.

Bir Basamaklı: 50
İki Basamaklı: 450
Üç Basamaklı: 500

 

int bir = 0;
int iki = 0;
int uc = 0;
int[] sayilar = newint[1000];
Random r = newRandom();
for (int i = 0; i < 1000; i++)
{
                sayilar[i] = r.Next(1, 1000);
}

for (int i = 0; i < 1000; i++)
{

                if (sayilar[i] < 10)
                               bir++;

                elseif ((sayilar[i] > 9) && (sayilar[i] < 100))
                               iki++;

                elseif (sayilar[i]>99)
                uc++;
}

Console.WriteLine("Bir basamaklı Sayısı:{0}", bir);
Console.WriteLine("İki basamaklı Sayısı:{0}", iki);
Console.WriteLine("Üç basamaklı Sayısı:{0}", uc);
Console.ReadKey();

 

Soru 2: 500 elemanlı bir dizi oluşturularak -100 ile 100 arasında rastgele sayılar atayınız. ArrayList türünde negatif ve pozitif adında dizi oluşturularak, Negatifleri olanları negatif dizisine, pozitif olanları pozitif dizisine atayan ve bu dizileri de ekranda gösteren programı yazınız. 

int[] sayilar = newint[500];
Random r = newRandom();
for (int i = 0; i < 500; i++)
{
                sayilar[i] = r.Next(-100, 101);
}

ArrayList negatifler = newArrayList();
ArrayList pozitifler = newArrayList();

for (int x = 0; x < 500; x++)
{

                if (sayilar[x] < 0)
                               negatifler.Add(sayilar[x]);
                 
elseif (sayilar[x] > 0)
                               pozitifler.Add(sayilar[x]);
}

for (int j = 0; j < negatifler.Count; j++)
            
Console.Write("{0} ", negatifler[j]);
foreach (int  sayim in pozitifler)
           
Console.Write("{0} ", sayim); 

Console.ReadKey();

 

Soru 3: 100 elemanlı bir dizi oluşturularak. İçine 1 ile 1000 arasında sayılar atayınız. Ortalamasını bulup, ortalamadan büyük elemanlarını ekrana yazan programı yazınız.

 

int toplam = 0;
int ortalama;
int[] sayilar = newint[100];

Random r=newRandom();
for (int i = 0; i < 100; i++)
                sayilar[i] = r.Next(1, 1001);

for (int x = 0; x < 100; x++)
{
                toplam += sayilar[x];
}
ortalama = toplam / 100;

Console.WriteLine("Ortalaması: {0}", ortalama);

for (int j = 0; j < 100; j++)
{

                if (sayilar[j] > ortalama)
                               Console.Write("{0} ", sayilar[j]);
}

Console.ReadKey();

 

Soru 4 : 100 elemanlı bir dizi oluşturularak. İçine 1 ile 1000 arasında sayılar atayınız. Dizide aranan sayıyı(ilk sayı)  bulduktan sonra bunu başka bir sayı ile değiştiren programı yazınız.

 

int[] sayilar = newint[100];
Random r = newRandom();
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
                sayilar[i] = r.Next(1, 101);
}

Console.WriteLine("1-100 arasında Bir sayı giriniz:");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
bool durum = true;

for (int i = 0; i < 100; i++)
{

                if (a == sayilar[i])
                {

                               Console.WriteLine("Yeni Sayıyı giriniz");
                               int b = int.Parse(Console.ReadLine());
                               foreach (int sayi in sayilar)
                               {

                                               Console.Write("{0} ", sayi);
                               }
                               sayilar[i] = b;

                               Console.WriteLine("{0} . sayı ile değiştirildi", i);
                               durum =
false;
                               break;
                }
}

if (durum == true)
                Console.WriteLine("Sayı Bulunamadı");
foreach (int sayi in sayilar)
{

                Console.Write("{0} ", sayi);
}

Console.ReadKey();

 

Soru 5 (ÖDEV) : 500 elemanlı bir dizi oluşturularak 1 ile 1000 arasında rastgele sayılar atayınız. Bu sayılardan çift değerli dizi elemanlarını başa, tek değerli dizi elemanlarını sona atayıp diziyi ekrana yazdıran C# console uygulamasını yapınız.

13 10 45 64 80 83  şeklindeki bir diziyi

10 64 80 13 45 83 şekline getirilerek ekrana yazdır

 

Soru 6 (ÖDEV) :  100 elemanlı bir dizi oluşturularak. İçine 1 ile 1000 arasında sayılar atayınız. Dizide aranan sayıyı ve yerini bulan programı yazınız.

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

For Döngüsü

24-C#-19 Döngüler ve For Döngüsü

Bir program parçacığının belirlenen kodlarının tekrar ettirilmesi için kullanılan kod yapısındır. Örneğin 10 öğrenci bilgisi girişi yapılması, klavyeden x tuşuna basana... devamı...