Buradasınız

C# String Metotlar

c# dersleri

String Metodlar

1.Compare: İki string ifadeyi karşılaştırmak için kullanılır. 0 değeri geri gönderilirse iki değer bir birine eşittir.

int donus_degeri= String.Compare(kelime1, kelime2);

Durum

donus_degeri

kelime1>kelime2

    1

kelime1=kelime2

    0

kelime1<kelime2

   -1

Console.Write(" 1.İsmi Giriniz: ");
string isim1 = Console.ReadLine();

Console.Write(" 2.İsmi Giriniz: ");
string isim2 = Console.ReadLine();

int durum = String.Compare(isim1, isim2);

if (durum == 0)
   Console.Write("İki isim aynı");
elseif (durum == -1)
   Console.Write("İkinci isim daha sondadır");
elseif (durum == 1)
   Console.Write("birinci isim daha sondadır");

Console.ReadKey();

Büyük Küçük harf dikkat edilmemesi için true değeri eklemeliyiz.

int durum = String.Compare(isim1, isim2,true);
 

2. Concat: String ifadeleri birleştirmek için kullanılır.

string yeni_string= String.Concat(kelime1, kelime2);

 

Console.Write("Bir kelime giriniz");
string kelime1 = Console.ReadLine();

Console.Write("Bir kelime daha giriniz");
string kelime2 = Console.ReadLine();

string s = String.Concat(kelime1, kelime2);
// string b = kelime1 + kelime2;

Console.WriteLine(s);
// Console.WriteLine(b);

Console.ReadKey();

Concat metoduna dizi gönderilebilir.

 

string[] isimler = newstring[] { "ali", "veli", "ayşe", "fatma", "güney" };

string s = String.Concat(isimler);
Console.WriteLine(s);

Console.ReadKey();
 

3. IsNullOrEmpty :  parametre olarak verilen değişkenin boş olup olmadığını kontrol eder. Boş ise true, dolu ise false değeri geri döndürür.

string s="";
Console.WriteLine( String.IsNullOrEmpty(s));

s = "Bilişim Teknolojileri";
Console.WriteLine(String.IsNullOrEmpty(s));

Console.ReadKey();

 

string ad;
do
{
   Console.Write("adınızı girin");
   ad = Console.ReadLine();
}
while (String.IsNullOrEmpty(ad)); //true
Console.WriteLine("İsim olarak {0} girdiniz", ad);

Console.ReadKey();
 
 

4. Contains: String ifade içinde string yada char türünde değer arar. Değer bulunursa true, bulunamazsa false değerini geri gönderir.

//Kullanımı
bool durum= kelime1.Contains(kelime2);

 

string aranacak;
string cumle;

Console.WriteLine("Bir cümle giriniz");
cumle = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("aranacak ifadeyi giriniz");
aranacak = Console.ReadLine();

bool durum=cumle.Contains(aranacak);
Console.Write(durum);

Console.ReadKey(); 

string ifade;
Console.Write("Bir cümle giriniz");
ifade = Console.ReadLine();

bool durum = false;


if (ifade.Contains('0'))
  durum = true;
elseif (ifade.Contains('1'))
  durum = true;
elseif (ifade.Contains('2'))
  durum = true;
elseif (ifade.Contains('3'))
   durum = true;
elseif (ifade.Contains('4'))
   durum = true;
elseif (ifade.Contains('5'))
   durum = true;
elseif (ifade.Contains('6'))
   durum = true;
elseif (ifade.Contains('7'))
   durum = true;
elseif (ifade.Contains('8'))
   durum = true;
elseif (ifade.Contains('9'))
   durum = true;
if (durum == true)
   Console.Write("Yazmış olduğunuz ifadenin içinde sayısal değer vardır.");
else
   Console.Write("Yazmış olduğunuz ifade içinde sayısal değer yoktur.");

Console.ReadKey();

 

5. IndexOf : string ifade içinde aranan string yada char ifadenin ilk bulunduğu  karakter indexini geri gönderir. Eğer arana ifade bulunamazsa -1 değerini geri döndürür.

 

Kullanımı

int durum=cumle.IndexOf(aranacak);//ilk karakterden itibaren aranır.

yada

int durum=cumle.IndexOf(aranacak,5);// 6. Karakterden itibaren aranır.

 

 

string aranacak;

string cumle;

 

Console.WriteLine("Bir cümle giriniz");

cumle = Console.ReadLine();

 

Console.WriteLine("aranacak ifadeyi giriniz");

aranacak = Console.ReadLine();

 

 

int durum=cumle.IndexOf(aranacak,5);

 

Console.Write(durum);

Console.ReadKey();

 

 

6.      Insert: Parametre olarak verilen ifadeyi istenen indexten sonra eklenmesini sağlar.

 

 

string b = "Web ve Programlama";

string a = "Tasarımı ";

string yeni = b.Insert(4, a);

Console.Write(yeni);

Console.ReadKey();

7.      Remove: Belirtilen değerden sonrasını silmek için kullanılır.

 

string b = "Web Tasarımı ve Programlama";

string yeni = b.Remove(12);

string yeni1 = b.Remove(12,3);

Console.Write(yeni);

Console.Write(yeni1);

Console.ReadKey();

 

 

Örnek: Klavye bir cümle girilecek ve bir karakter girilecek. Cümle içinde girilen karakterden sonrasını silinip, kalan kısmın ekranda yazdırılmasını sağlayan C# programını yapınız.

 

Console.Write("Bir cümle giriniz: ");

string cumle = Console.ReadLine();

 

Console.Write("Bir karakter giriniz: ");

string harf = Console.ReadLine();

 

int b = cumle.IndexOf(harf);

 

Console.Write(cumle.Remove(b));

Console.ReadKey();

 

8.      Replace: string içindeki istenen karakterrin yerine yeni karakter ile değiştirilmesini sağlar.

 

Console.Write("Bir cümle giriniz: ");

string cumle = Console.ReadLine();

 

string yeni = cumle.Replace(" ", ",");

 

Console.WriteLine(yeni);

Console.ReadKey();

 

9.      Split: Metni istenilen karakterlerden sonra parçalayarak diziye atanmasını sağlar.

 

Console.Write("Bir cümle giriniz: ");

string cumle = Console.ReadLine();

 

string[] yeni = cumle.Split('');

 

foreach (string s in yeni)

{

Console.WriteLine(s);

}

Console.ReadKey();

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

35-C# Console Diziler(Array)

Diziler Diziler; birden fazla aynı tür bilgileri bir isim altında tutan yapılardır. Bir ilin haftalık sıcaklık değerleri, 30 kişilik bir sınıfın öğrenci isimleri,... devamı...