Buradasınız

Ağ Temelleri 4.Bölüm (Ağ Çeşitleri)

Bilişim Teknolojilerinin temelleri

Ağ Çeşitleri

Ağlar kendi içinde kullanım alanlarına göre LAN, MAN, WAN  ve VPN olarak sınıflandırılmışlardır.

1) LAN(Local Area Network) Yerel Alan Ağ :

Belli sayıdaki cihazın(bilgisayar, yazıcı vb.) birbirine yakın binalarda oluşturdukları ağ yerel alan ağı(LAN) olarak ifade ediler. Evde kurulan bilgisayar,tablet, cep telefonunun oluşturduğu ağ, okulda bilgisayar laboratuvarındaki ağ, bir şirketi bina içinde oluşturduğu ağ, bir üniversitenin veya bir fakültesinin kendi içerisinde kullandığı ağlar LAN için örnek olarak verilebilir. Mesafe olarak 1-1000 m arasında kurulan ağlar lan olarak tanımlanır.

lan ağ yapısılan ağ yapısılan ağ yapısılan ağ yapısı

2) MAN(Metropolitan Area Network) Şehir Alan Ağı :

Birden fazla LAN ağlarının farklı bölgelerdeki birleşimine MAN olarak ifade edilir. Genellikle şehrin bir kısmını (1-10km) kapsayan yerleşkeler arası veri alışverişini sağlayan ağlardır. Mesafeye ve coğrafyaya göre kablolu yada kablosuz olabilir.

man ağ yapısı

3) WAN(Wide Area Network) Geniş Alan Ağ:

Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan ağlardır. Ağlar arası bağlantı fiber optik kablolar aracılığı ile olabileceği gibi uydular üzerinden de sağlanabilir.

WAN Ağ yapısıwan ağ yapısıwan ağ yapısıwan ağ yapısı

Bu ağlar birbirini kapsamaktadır aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

4) Virtual Private Network (VPN) Özel Sanal Ağ:

LAN, MAN, WAN dışında farklı olan özel sanal ağlar bulunmaktadır. Özel sanal ağlar ile internet gibi halka açık ağlar üzerinden güvenli bir şekilde kullanıcıların kendi kurum kaynaklarına erişmeleri sağlanmaktadır. Güvenli bir şekilde uzaktan erişimde kullanılan bir teknolojidir.

vpn ağ yapısı

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

Bilişim Teknolojilerinin temelleri

Ağ Temelleri 8.Bölüm ( Ağ Kablosu Hazırlama)

Ağ kablosu hazırlamak için ihtiyacımız olanlar; 1.Konnektör(RJ-45 Jack), 2.Kablo (UTP) , 3.Konnektör sıkma Pensesi, 4.Ağ Kablo Test Cihazı (Network Cable Tester... devamı...