Buradasınız

C# ile access veritabanına bağlanma

c# ve veritabanı database

Access ile oluşturulan veritabanına C# windows form uygulaması ile bağlantı sağlamak için yapmamız gereken işlemleri adım adım anlatalım.

Öncellikle form1.cs kod bölümünde üst kısma aşağıdaki kodların hemen altına veritabanı bağlantısı için Oledb kütüphanesi eklenmelidir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

Aşağıdaki kodu ekliyoruz.

using System.Data.OleDb;//database bağlantısı için 

Örnek veritabanımız.

Bu kodu ekledikten sonra veritabanımızı (ogrenci.accdb) dosyamızı windows form uygulaması klasörünün içindeki bin\Debug içine atarsak daha kolay yoldan bağlantı sağlayabiliriz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bağlantı oluşturmak için form'un Load olayına aşağıdaki kodları yazmalıyız.


try 
{
  string baglantiCumlesi = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=ogrenci.accdb;";
//Bağlantı için gerekli olan yol ve bağlantı türü yazılma şekli
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(baglantiCumlesi);
//Oledb türünde bağlantı oluşturuyoruz.
  baglanti.Open();
//veritabanına bağlantıyı açıyoruz.
}
catch (Exception hata)
{
  MessageBox.Show(hata.Message);
}
//Bağlantıda hata olursa uygulama yarıda kesilmeden sadece hata mesajını almak için try-catch kullanıldı
      
    

Aşağıdaki hatayı veritabanı bağlantı için Data Source için path(yol) kısmını değiştirdiğimize aldık.

 
 

Bağlantı yapılırken access 'te 2007 ve sonrasında oluşturulan veritabanında Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine şeklinde bir hata ile karşılaşılırsa aşağıdaki programları kurarak hata ortadan kaldırılabilir.

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# ve veritabanı database

C#'ta Veritabanın'dan Kayıt Güncelleme

aşağıdaki gibi bir form oluşturalım. kayıt ekleme yapmış olduğumuz dersteki gibi comboBox nesnesine sınıfları ekleyelim. aşağıdaki kodları gerekli nesnelerin... devamı...