Buradasınız

C Sharp C# Metotlara Dizi Gönderimi

c# dersleri

 

Metotlarda dizi işlemleri için değişken türünün sonuna [ ] koymamız yeterli burada dizi değer sayısı verilmez. Örneğin bir metot oluşturarak birden fazla değeri dizi şeklinde göndermek istenirse aşağıdaki gibi yapılabilir.

private static int buyuk(int[] sayilar)
{

//İşlemler

}

Burada buyuk adında bir metot oluşturularak sayılar adında bir dizi parametresi oluşturulmuş, geriye sadece bir değer dönmesi sağlanıyor.

Örneğin bir dizi göndererek tekrar geriye bir dizi gelmesini istiyorsak aşağıdaki gibi yapabiliriz.

private static int[] sirala(int[] sayilar)
{

//İşlemler

}

Burada bir dizi gönderilerek, geriye tekrar bir dizi değer geri gelmesi sağlanıyor.

 

Örnek 10: sayilar_tut adında bir metot oluşturularak, metoda gönderilen miktar kadar 1 ile 1000 arasında sayı tutularak geriye dizi şeklinde gönderen metodu oluşturun.

private static int[] sayilar_tut(int miktar)
{
     int[] s = newint[miktar];
     Random r = newRandom();
     for (int i = 0; i < miktar; i++)
     {
          s[i] = r.Next(1, 1001);
     }
     return s;
}

Örnek 11: Şimdi ekrana_yaz adında  bir metoda dizi şeklinde değer göndererek metot içinde yazdıralım. 

privatestaticvoid ekrana_yaz(int[] s)
{
     for (int i = 0; i < s.Length; i++)
          Console.WriteLine(s[i]);
}

Örnek 12: Şimdi bir metoda dizi şeklinde değer göndererek en büyük değeri geri gönderen metodu yazalım. 

private static int buyuk(int[] s)
{
     int gecici;
     gecici = s[0];
     for (int i = 0; i < s.Length; i++)
     {
          if (s[i] > gecici)
          gecici = s[i];
     }
     return gecici;
   //return s.Max();
}

Örnek 13: Şimdi bir metoda dizi şeklinde değer göndererek en küçük değeri geri gönderen metodu yazalım.

private static int kucuk(int[] s)
{
     int gecici;
     gecici = s[0];
     for (int i = 0; i < s.Length; i++)
     {
          if (s[i] < gecici)
               gecici = s[i];
     }
     return gecici;
   //return s.Min();
}

Şimdi yukarıda tanımlamış olduğumuz metotları kullanalım.

staticvoid Main(string[] args)
{
  int[] sayilar = newint[30];
  sayilar= sayilar_tut(5);
  ekrana_yaz(sayilar);
  Console.WriteLine("En büyük değer {0}", buyuk(sayilar));
  Console.WriteLine("En küçük değer {0}", kucuk(sayilar));
  Console.ReadKey();
}

 

Yorumlar

celal kullanıcısının resmi
celal

static void Main(string[] args)             

        {

            Console.WriteLine("Dizi Boyutunu Giriniz");

            int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            int [] dizi1 = rasgeleUret(a);

            Console.WriteLine(string.Join(",", dizi1));

            Console.ReadLine();

        }

        static int[] rasgeleUret(int a)

        {

            int[] dizi = new int[a];

            Random rnd = new Random();

 

            for (int i = 0; i < a; i++)

            {

                int rasgele = rnd.Next(1,1001);

                dizi[i] = rasgele;

            }

            return dizi;

        }

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

9-C#-4 Örnekler (Write, WriteLine,Veri tipleri, Tür dönüşümleri)

Aşağıdaki çözümleri olan uygulamaları inceleyiniz. Çözümleri olmayanları çözümünü yapınız. 1. Aşağıdaki kodların çıktısı nasıl olur? Console.Write("Gitme, ey... devamı...