Buradasınız

C# Metot Ödevleri

c# dersleri

Ödev


Soru 1: Klavyeden girilen sayıların tek mi çift mi olduğunu bulan ve sayı tek ise geri “Sayı Tektir.”, çiftse “Sayı Çifttir.” Mesajını geri döndüren metodu oluşturarak kullanan uygulamayı yapınız.

İpucu

 • Bir sayının 2’ye bölümünden kalan sıfır(0) ise sayı çifttir.
 • Mod alma (%) işlemi kullanınız.

Soru 2: Parametre olarak gönderilen metni şifreleyen ve geri şifrelenmiş halini döndüren,Şifrelenmiş olarak gönderilen metnin şifresini çözen ve geri çözülmüş halini döndüren, Sifrele ve Sifre_Coz metotlarını yazarak program içinde kullanılan uygulamayı yapınız.

İpucu

 • Şifreleme işlemi, kelimedeki karakterlerin alfabeye göre 1 ötelenmesi ile yapılacak (ASCII kodlara bakınız)
 • Şifre çözme işlemi de kelimedeki harflerin alfabeye göre 1 geri alınmasıyla gerçekleştirilecektir.
 • Örneğin: A harfi şifrelendiğinde B harfi olacaktır.

Soru 3: AlanHesapla isimli metot, klavyeden kenar uzunlukları girilen bir dikdörtgenin alanını hesaplayıp geri döndüren metodu yazınız.

İpucu

 • Metoda uzun kenar ve kısa kenar olmak üzere 2 parametre gönderilecektir.
 • Metottan geriye dikdörtgenin alan değeri döndürülecektir.

Soru 4: Klavyeden 3 kenar uzunluğu girilen bir üçgenin, dik üçgen olup olmadığını kontrol eden metodu yazınız.

İpucu

 • Uzun kenarının karesi, kısa kenarlarının karelerinin toplamına eşit olan üçgenler dik üçgenlerdir.  A2=B2+C2
 • Metot geriye(bool türde) true yada false değer gönderecek. Dik üçgen true, değil ise false

Soru 5: Parametre olarak gönderilen gün sayısının kaç yıl, kaç ay, kaç gün olduğunu hesaplayıp sonucu metodun içinde yazdıran uygulamayı yapınız.

İpucu

 • 1 yıl = 360 gün
 • 1 ay = 30 gün  baz alınacaktır.

Örnek: 1943 gün = 5 yıl 4 ay 23 gün


Soru 6: Erkeklerin 25 yıl, kadınların da 20 yıl çalıştıktan sonra emekli olacağı varsayıldığında, klavyeden girilen cinsiyet ve sigorta prim gün sayısına göre kişinin emekliliğine ne kadar süresi kaldığını bulan ve   sonucu metodun içinde yazdıran uygulamayı yapınız.

İpucu

 • Bir önceki örnekteki metoda cinsiyet parametresini de ekleyerek, buna göre sonucu ekrana yazdırınız.
 • Örneğin: Erkek ve 6643 gün parametreleri gönderilecek. “Emekliliğinize 6 yıl 6 ay 17 gün kaldı” şeklinde sonuç döndürecek.

 


 

Yorumlar

yasemin kullanıcısının resmi
yasemin

arkadaşlar 1,3,4,5 soruların cevabı nı verebilirmisiniz

Eren kullanıcısının resmi
Eren

namespace ConsoleApplication2
{
    using System;
    using System.Threading;

    internal static class Program
    {
        internal static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine(IsEvenOrOdd(85));

            Thread.Sleep(2000);
        }

        private static string IsEvenOrOdd(int number)
        {
            return Equals(number % 2, 0) ? "Even" : "Odd";
        }
    }
}
 

celal kullanıcısının resmi
celal

   class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
          
            Console.WriteLine("Sayı Giriniz");
            int a;
            a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Olay(a);
            Console.ReadLine();
            }
        static void Olay(int girilenSayi)
        {
            if (girilenSayi % 2 == 0)
            {
                Console.WriteLine(girilenSayi+" Olan Sayımız çiftir" );
            }else if (girilenSayi % 2 != 0)
            {
                Console.WriteLine(girilenSayi + " Olan Sayımız tektir");
            }
        }
        } 
    }

celal kullanıcısının resmi
celal

http://www.asciitable.com/  buradan Char'ın ascıı koduna bakabilirsiniz decimal olanlar

class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Şifrelenecek Harfi Giriniz");
            char harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine().ToUpper());  //Kullanıcıdan Harf İstedik
            Console.WriteLine("Girilen ilk Harf :\t"+ harf);
            Console.WriteLine("Şifrelenmiş Hali:\t" +(char)sifrele(harf)); // Bilinçli Tür dönüşümü Yaptık int tipinden char tipine 
            Console.WriteLine("Şifresi Çözülmüş Hali:\t"+ (char)sifreCoz(sifrele(harf))); 
            Console.ReadLine();
        }
        static int sifrele(int sharf)
        {
            sharf++;

            return sharf;
        }
        static int sifreCoz(int scharf)
        {
            scharf--;
            return scharf;
        }
    }
    }

celal kullanıcısının resmi
celal

class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Şifrelenecek Harfi Giriniz");
            char harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine().ToUpper());  //Kullanıcıdan Harf İstedik
            Console.WriteLine("Girilen ilk Harf :\t"+ harf);
            Console.WriteLine("Şifrelenmiş Hali:\t" +(char)sifrele(harf)); // Bilinçli Tür dönüşümü Yaptık int tipinden char tipine 
            Console.WriteLine("Şifresi Çözülmüş Hali:\t"+ (char)sifreCoz(sifrele(harf))); 
            Console.ReadLine();
        }
        static int sifrele(int sharf)
        {
            sharf++;

            return sharf;
        }
        static int sifreCoz(int scharf)
        {
            scharf--;
            return scharf;
        }
    }
    }http://www.asciitable.com/ bu Siteden Ascıı kodlara bakabilirsiniz 

celal kullanıcısının resmi
celal

class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("1.Kenar yani yükseklik giriniz");
            double y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());//degiskenin double olmasının sebebi uzunluk ondalıklı sayı olabilir 10.3 metre gibi 
            Console.WriteLine("2.Kenar yani eni giriniz");
            double e = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Girmis oldugunuz dikdörtgenin Alanı :\t"+alanHesabı(y,e));
            Console.ReadLine();
        }

        static double alanHesabı(double yükseklik,double en)
        {
            double alan = yükseklik * en;
            return alan;
        }
    }
    }
 

celal kullanıcısının resmi
celal

  static void Main(string[] args)
        {
            int büyükkenar=0,kücükkenar1=0,kücükkenar2 = 0;
         
            Console.WriteLine("Üçgenimzin 1.kenarını giriniz");
            int kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Üçgenimzin 2.kenarını giriniz");
            int kenar2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Üçgenimzin 3.kenarını giriniz");
            int kenar3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            if (kenar1>kenar2 && kenar1 >kenar3)
            {
                büyükkenar = kenar1;
                kücükkenar1 = kenar2;
                kücükkenar2 = kenar3;
            }else if(kenar2 > kenar1 && kenar2 > kenar3)
            {
                büyükkenar = kenar2;
                kücükkenar1 = kenar1;
                kücükkenar2 = kenar3;
            }
            else if (kenar3 > kenar1 && kenar3 > kenar2)
            {
                büyükkenar = kenar3;
                kücükkenar1 = kenar1;
                kücükkenar2 = kenar2;
            }

           
            bool a = Convert.ToBoolean(dikucgen(büyükkenar, kücükkenar1, kücükkenar2)); // Burada tekrar int tipine dönüştürdük
 Console.WriteLine("Üçgenimiz Dikmidir: \t "+a); 

            Console.ReadLine();
        }
        
        static int dikucgen(int a,int b, int c)
        {
            bool dik =(a * a == b * b + c * c);
            int tipimiz =Convert.ToInt16(dik);  //bool degerini convert ederek int e dönüştürdük iki degeri vardır int tipine dçnüştürünce bunlar 0 ve 1 'dir 
            return tipimiz;
        }

 

//Kodumuz biraz fazla olmuş olabilir siz farklı algroitmalar ile kısaltabilirsiniz .

Emre kullanıcısının resmi
Emre

static bool DikUcgenKontrol(int kisa, int uzun, int hipo)
        {
            
            if((hipo * hipo) == ((uzun * uzun) + (kisa * kisa)))
            {
                return true;
            }
            return false;
        }

static void Main(string[] args)
        {
            int kisaKenar = 0, uzunKenar = 0, hipotenus = 0;

            Console.Write("Üçgenin kısa kenar uzunluğunu giriniz : ");
            kisaKenar = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Üçgenin uzun kenar uzunluğunu giriniz : ");
            uzunKenar = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Üçgenin hipotenüs uzunluğunu giriniz : ");
            hipotenus = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine(DikUcgenKontrol(kisaKenar, uzunKenar, hipotenus));

            Console.ReadLine();
        }

celal kullanıcısının resmi
celal

  class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("gün sayısı giriniz");
            int gün = int.Parse(Console.ReadLine());

            hesapla(gün);
            Console.ReadLine();
        }

        static void hesapla(int sayı)
        {
            int yıl = sayı / 360;
            int ay = sayı % 360 / 30;
            int gün = sayı % 360 % 30;
            Console.WriteLine($"{sayı} gün: {yıl} yıl {ay} ay {gün} gündür" );
   
            }
        }
        }

celal kullanıcısının resmi
celal

    class Program

    {

        static void Main(string[] args) {

            Console.WriteLine("cinsiyetinizi giriniz");

            char cinsiyet = Convert.ToChar(Console.ReadLine().ToUpper());//ToUpper klavyeden kücük harf girdiğimizde onu büyük harfe çevirir.

            Console.WriteLine("lütfen prim gününüzü giriniz");

            int prim = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            Hesapla(cinsiyet, prim);

 

            Console.ReadLine();

        }

        static void Hesapla(char c,int p)

        {

            if (c=='E')

            {

                int sene = (9000 - p) / 360; //25 sene 9000 gündür

                int ay = (9000 - p) % 360/30;

                int gün = (9000 - p) % 360 % 30;

                Console.WriteLine($"Emekliliğinize Kalan Süre: {sene} yıl {ay} ay {gün} gündür");

            }

            else if (c == 'K')

            {

            int sene = (7200- p) / 360;  //20 sene 7500 gündür

                int ay = (7000 - p) % 360 / 30;

                int gün = (7000 - p) % 360 % 30;

                Console.WriteLine($"Emekliliğinize Kalan Süre: {sene} yıl {ay} ay {gün} gündür");

            }

        }

            }

        }

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

22-C#-17 Rastgele (Random) Sayı Üretme

Random Sınıfı (Rastgele Sayı Tutma) Program yazarken bazen rastgele sayı tutma işlemi yapmak isteyebiliriz. Öğrneğin sayısal loto programı gibi bir uygulama, bir... devamı...