Buradasınız

C#'ta Veritabanın'dan Kayıt Güncelleme

c# ve veritabanı database

aşağıdaki gibi bir form oluşturalım.

c# veritabanı kayıt güncelleme

kayıt ekleme yapmış olduğumuz dersteki gibi comboBox nesnesine sınıfları ekleyelim. aşağıdaki kodları gerekli nesnelerin olaylarına yazalım.

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //Veritabanın gağlantı türü ve hangi dosyaya bağlanacağını belirtir. access dosyasını bin/debug içine attık.
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=ogrenciler.accdb");

  OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand();//sorgu komut yapısı oluşturuldu
  baglanti.Open();// bağlantı açıldı
  sorgu.Connection = baglanti;
  sorgu.CommandText = String.Format("select * from ogrenci_bilgi where numara={0}", textBox1.Text);

  OleDbDataReader oku = sorgu.ExecuteReader();
  bool durum = oku.Read();

  if (durum == false)
  {
    MessageBox.Show("Kayıt yok");
    textBox1.Text = null;
    textBox2.Text = null;
    textBox3.Text = null;
    comboBox1.Text = null;
    textBox1.Focus();
  }

  else
  {
    textBox2.Text = oku[1].ToString();
    textBox3.Text = oku[2].ToString();
    comboBox1.SelectedText = oku[3].ToString();

  }
        

  baglanti.Close();//bağlantı sonlandırma.
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //Veritabanın gağlantı türü ve hangi dosyaya bağlanacağını belirtir. access dosyasını bin/debug içine attık.
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=ogrenciler.accdb");

  OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand();//sorgu komut yapısı oluşturuldu
  baglanti.Open();// bağlantı açıldı
  sorgu.Connection = baglanti;
  sorgu.CommandText = String.Format("update ogrenci_bilgi set adi='{0}',soyadi='{1}',sinif='{2}' where numara={3}", textBox2.Text,textBox3.Text,comboBox1.Text,textBox1.Text);

  int adet = sorgu.ExecuteNonQuery();
  if (adet > 0)
    MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi");
  else
    MessageBox.Show("Kaıt güncellenmedi");
      
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.Close();
}

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

windows form uygulamaları

C# ListBox Örneği

İki listbox arasında bilgi aktarma işlemi yapalım. Aktarma işleminde seçim yapılarak aktarma buttonuna tıklanarak seçilen listboxtaki silinip diğer listbox!a ekleme... devamı...