Buradasınız

C#'ta Veritabanın'dan Bilgi Listeleme

c# ve veritabanı database

Bu yazılı dersimizden önceki Bilgi Girişi dersimize bakmanız iyi olacaktır. Önceki uygulamamıza bağlı olarak yeni bir form oluşturalım. aşağıdaki gibi dataGridView nesnesi ekleyelim.

c# ta access veritabanından bilgi çekme

formun load olayına aşağıdaki kodları yazarak veritabanındaki bilgileri datagridview nesnesine aktaralım.

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
  //Veritabanın gağlantı türü ve hangi dosyaya bağlanacağını belirtir. access dosyasını bin/debug içine attık.
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=ogrenciler.accdb");

  OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand();//sorgu komut yapısı oluşturuldu
  baglanti.Open();// bağlantı açıldı

  OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("select * from ogrenci_bilgi", baglanti);
      
      
      
  DataTable dt = new DataTable(); //veri tablosu oluşturuldu
  da.Fill(dt);//sorgu sonucunda gelen veriler veir tablosuna aktarıldı
  dataGridView1.DataSource = dt;//data grid View'e data tableye bağlantı sağlanıyor.
  baglanti.Close();//bağlantı sonlandırma.
}

Bu şekilde access veritabanına c# windows form application(uygulama) üzerinde kayıt listeleme işlemi  gerçekleştirmiş olduk. Güncelleme ve Silme için sıradaki derslerimizi takip edebilirsiniz.

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# ve veritabanı database

C# ile access veritabanına bağlanma

Access ile oluşturulan veritabanına C# windows form uygulaması ile bağlantı sağlamak için yapmamız gereken işlemleri adım adım anlatalım. Öncellikle form1.cs kod... devamı...