Buradasınız

C#'ta Veritabanına Bilgi Girişi

c# ve veritabanı database

Bu derste bir veritabanına bağlanarak c# ile oluşturduğumuz windows form üzerinden bilgi girişi yapacağız. ogrenciler.accdb adında aşağıdaki gibi bir veri tabanı oluşturuyoruz.

access veritabanı nasıl oluşturulur

Visual Studio'da yeni bir Windows application(uygulama) oluşturuyoruz. ve ilk form'a aşağıdaki gibi butonlar ekleyerek yapalım.

windows form veritabanı uygulaması

Butonlara aşağıdaki kodları ekleyelim.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Form2 kayit = new Form2();
  kayit.Show();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Form3 liste = new Form3();
  liste.Show();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Form4 silme = new Form4();
  silme.Show();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Form5 guncel = new Form5();
  guncel.Show();
}

Yeni Form oluşturarak aşağıdaki gibi tasarlayalım.

c# windows application access veri kayıt işlemi

comboBox nesnesine sınıf isimlerini girdikten sonra,  button(Kaydet) ve button(İptal) kodlarını yazalım.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //Veritabanın gağlantı türü ve hangi dosyaya bağlanacağını belirtir. access dosyasını bin/debug içine attık.
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=ogrenciler.accdb");

  OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand();//sorgu komut yapısı oluşturuldu
  baglanti.Open();// bağlantı açıldı
  sorgu.Connection = baglanti;//hangi bağlantıda kullanılacak

  string no = textBox1.Text;
  string ad = textBox2.Text;
  string soyad = textBox3.Text;
  string sinif = comboBox1.Text;


  sorgu.CommandType = CommandType.Text;
  sorgu.CommandText="insert into ogrenci_bilgi (numara,adi,soyadi,sinif) values (@numara,@adi,@soyadi,@sinif)";
  sorgu.Parameters.AddWithValue("@numara", no);
  sorgu.Parameters.AddWithValue("@adi", ad);
  sorgu.Parameters.AddWithValue("@soyadi", soyad);
  sorgu.Parameters.AddWithValue("@sinif", sinif);  sorgu.ExecuteNonQuery();//update,insert,delete sorgularını çalıştırır ve geriye kaç satırlık işlem yapıldığı ile ilgili bilgi int türünde geri döner.

  MessageBox.Show("Kaydınız gerçekleştirilmiştir.", "Kayır İşlemi");
  baglanti.Close();// bağlantı kapatıldı.
      
      
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.Close();
}

Bu şekilde access veritabanına c# windows form application(uygulama) üzerinden kaydetme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Güncelleme Listeleme ve Silme için sıradaki derslerimizi takip edebilirsiniz.

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

windows form uygulamaları

C# ListBox Örneği 2

ListBox'a eleman ekleme, tümünü silme, seçili elemanı silme, listbox'ta ki eleman sayısını bulma işlemlerinin yapıldığı basit bir örnek. Aşağıdaki form gibi bir ekran... devamı...