Buradasınız

29-C#-24 For Döngüsü Örnekleri 2

c# dersleri

Örnek-1: Klavyeden kenarı girilen bir kare ‘x’ şeklinde oluşturunuz.
c# console kare şekli oluştırma

int sayi;
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
{
  for (int y = 1; y <= sayi; y++)
  {

    if ((i == 1) || (i == sayi))
      Console.Write("x");
    else
    {
      if ((y == 1) || (y == sayi))
        Console.Write("x");
      else
        Console.Write(" ");
    }
  }
  Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

Örnek-2: Klavyeden a ve b kenarı girilen bir dikdörtgeni  ‘x’ şeklinde oluşturunuz.
c# console for döngüsü ile kare oluşturma

int a, b;
Console.Write("A kenarını giriniz: ");
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("B kenarını giriniz: ");
b = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= a; i++)
{
  for (int y = 1; y <= b; y++)
  {

    if ((i == 1) || (i == a))
      Console.Write("x");
    else
    {
      if ((y == 1) || (y == b))
        Console.Write("x");
      else
        Console.Write(" ");
    }
  }
  Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

 

Çalışma Sorusu
Soru: Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları bulup ekrana yazdıran programı yapınız.
​Sayı Gir: 8
​Alttan 7,  Üsten 11

İpucu: döngü sonlandırma için break unutmayınız.

Asal sayı bulma konusunu inceleyerek yapmaya çalışınız.

 

Örnek-3: Fahrenhayt ölçüsünde suyun donma noktası 32F, kaynama noktası 212F'dir. 0C'dan 100C'a kadar 5C'lık artışlarla her Santigrata karşı gelen Fahrenhayt değerlerini hesaplayarak bir liste biçiminde yazdıran programı c# console uygulamasını yapınız.

sıcaklık dönüşümü c# programı 

Celcius cinsinden sıcaklığı Fahrenheit’ a çevirirken aşağıdaki formül kullanılır.
F° = (9/5) x C° + 32

Fahrenheit cinsinden sıcaklığı Celcius’ a çevirirken aşağıdaki formül kullanılır.
C° = (5/9) x (F° – 32)

int santigrat = 0;
double fahrenayt = 0;
//c->f ondalıklı olabiliyor. 
for (santigrat = 0; santigrat <= 100; santigrat++)
{ //santigrat 'tan fahrenayt dönüşümü F° = (9/5) x C° + 32 

  fahrenayt = (9 / (double)5) * santigrat + 32;
  Console.WriteLine("{0} C° ==> {1} F°", santigrat, fahrenayt);

} Console.ReadKey();

fahrenhayt santigrat derece dönüşümü

Örnek-4 : Kendisi dışındaki bütün pozitif bölenleri  toplamı sayının kendisine eşit olan sayılara, mükemmel sayılar denir.
Bunlardan en bilineni 6 dır. 6’yı tam bölen sayılar 1, 2 ve 3 tür.
Bölenlerin toplamı  1+2+3=6 görüldüğü üzere 6 Mükemmel sayı kuralına uyuyor.
28 de bir mükemmel sayıdır. 28 in tüm bölenleri 1,2,4,7,14 tür toplamları 1+2+4+7+14=28 dir. Görüldüğü üzere 28 de bir mükemmel sayıdır.

Klavyeden girilen bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını ekrana yazdıran c# uygulamasını yapınız.
(Mükemmel sayı olsada olmasada çarpanlarını yukarıdaki gibi  1+2+4+7+14 =28 şeklide yazdırınız.)

long sayi;
Console.Write("Sayıyı Giriniz: ");
sayi = long.Parse(Console.ReadLine());
long toplam = 0;      
  for (long b = 1; b < sayi ; b++)// üsteki döngüdeki her değerin kendisine kadar
  {

    if (b == 1)
    {
      Console.Write("{0}", b);
      toplam = toplam + b;
    }
    else if (sayi % b == 0)
    {
      Console.Write("+{0}", b);
      toplam = toplam + b;
    }

  }
  Console.Write("={0}", toplam);
  if (sayi == toplam) 
    Console.Write(" Mükemmel sayıdır.");
  else
    Console.Write(" Mükemmel sayı değildir.");      

Console.ReadKey();

c# ta mükemmel sayı bulma

Örnek-5 :  Bir sayı tam bölenlerinin adedine de tam bölünüyorsa o sayı “Tau Sayısı” denir.  24 sayısının tam bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24  => 8 adet 
24  sayısının 8’e tam bölündüğünde Tau Sayıdır.

Klavyeden girilen bir sayının Tau sayı olup olmadığını ekrana yazdıran c# uygulamasını yapınız.

int sayi;
Console.Write("Sayıyı Giriniz: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
int adet = 0;
      
for (int i = 1; i <=sayi ; i++)
{

  if (sayi % i == 0)
  {
    Console.Write("{0} ", i);
    adet++;
  }

}
Console.WriteLine(" Toplam : {0}", adet);
Console.WriteLine("{0}/{1} Kalanı {2} dir.",sayi,adet,sayi%adet); ;
if (sayi %adet==0) 
  Console.Write("Tau Sayıdır.");
else
  Console.Write("Tau sayı değildir.");    

Console.ReadKey();

c# ta tau sayısını bulma

Yorumlar

recep kullanıcısının resmi
recep
fahrenayt = (9 / (double)5) * santigrat + 32;

Sanırım buradaki double soruyorum, eğer double olmazsa bölüm tamsayı olacaktır yani 1, burada 9/5 in ondalıklı olması için yapıldı.

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

C Sharp C# Metotlara Dizi Gönderimi

  Metotlarda dizi işlemleri için değişken türünün sonuna [ ] koymamız yeterli burada dizi değer sayısı verilmez. Örneğin bir metot... devamı...