Buradasınız

6-C#-1 Programının Tanıtılması

C# (C Sharp)

Bilgisayar programlama konusunda şu ya da bu programlama dili daha iyidir demek yanlıştır. Önemli olan yazılmış olan programın işlevselliğidir. Sizler bir kişiye program yazarken, müşteri için programın hangi tür işlevleri yerine getireceği önemlidir. HANGİ PROGRAMLAMA DİLİ İLE YAZILDIĞI ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

Programlamaya başlayacaksanız C# (si şharp) ile başlayabilirsiniz. Şimdi C# tarihçesinden kısaca bahsedelim.

C# ‘ın Doğuşu

C# , java programlama dilinin bazı eksiklikleri üzerine Microsoft firmasının çalışmaları sonucu 2000’li yıların ortasında C# dilini ortaya çıkardı. C# dilinin baş mimarı Anders Hejlsberg’dir. Her programlama dilinin bir başlangıcı vardır. C#’ın dedesi C olarak ifade edilir. C’den C# söz dizimi, anahtar kelimelerinin birçoğunu ve operatörlerini almıştır. Ve C++  nesne modeli yapısı üzerine inşa edilmiştir.

C# nesneye yönelik bir programlama dilidir. Nesneye yönelik programlama dillerinde belirli bir işlevi yapacak olan komutlar ve işlevler sınıflar (Class) altında toplanmaktadır. C# için gerekli olan sınıflar .NET Framework ‘te bulunmaktadır. Framework, Türkçe karşılığı çatı olarak ifade edilir. Framework görevi tabi ki sadece bu değil bizim için bilinmesi gereken özelliği budur. Gün geçtikçe .Net Framework

yapısı gelişmektedir.

Yukarıda geçen kavramları araştırarak haklarında bilgi edinebilirsiniz.

 

 

IDE-Integrated development environment-(Tümleşik geliştirme ortamı)

 

Bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirebilmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan araçların tamamını içinde barındıran bir yazılımdır. Bu yazılılardan biride Visual C# 2008 Express’tir.

IDE bulunması gereken bazı özellikler;

·        

Programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilmelidir.

·        

Kodları hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla gerçek zamanlı bir şekilde dizilimini sağlamalıdır.

·        

Tümleşik bir derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı olmalıdır.

 

Visual C# 2008 Express Tanıyalım

Visual C# 2008 Express gelişmiş bir IDE’dir. Bu bölümde nasıl kullanılır görelim. Programı ilk açtığımızda aşağıdaki gibi görünecektir.

Recent Projects ; Yeni proje açma, var olan bir proje açma işlemini kısa yoldan yapmak için kullanılan paneldir. Bu işlemler File -> New Project ve Open Project ‘ten yapılabilir.

"Create" satırındaki "Project" linkini tıklayarak yeni bir proje oluşturulabilir.

Getting Started  ; C# başlarken yardım alabileceğiniz adresleri gösteriyor.

Microsoft Visual C# Express; İnternetiniz varsa eğer  C# ile ilgili son haberleri getirir.

 

Bu bölümleri tanıdık şimdi yeni bir proje açalım. "Create" satırındaki "Project" linkini tıklayarak yeni bir proje oluşturulabilir.

Bu penceredeki işimize yarayacak olan proje çeşitleri:
Windows Forms Application: Yeni bir Windows uygulaması açmak için kullanılır. Form yapıları ile çalışmak için.
Class Library: Yeni bir DLL dosyası.
Console Application:  Yeni bir konsol (komut istemi) uygulaması için kullanılır.
Empty Project: Boş bir sayfa


Buradan Console Application seçerek Name bölümüne proje ismini Uygulamalar olarak yazarak OK tuşuna basalım. Karşımıza aşağıdaki gibi bir panel gelecektir.

Solution Explorer

Solution Explorer penceresi sağ yanda çıkmaktadır. Bu pencerede projemizle ilgili dosyalar ve kodumuza referans ettiğimiz DLL dosyaları bulunur.

Çalışmayı Kaydetmek

Çalışmayı kaydetmek için Disket simgesine tıkadığımızda ilk olarak aşağıdaki gibi bir panel açılır. Burada projenin kaydedileceği konum ve proje ismi belirtilmektedir. Tüm projeler siz değiştirmediğiniz sürece C:\Users\kullanıcı\Documents\Visual Studio 2008\Projects dizinine kaydedilir. 

 

Her proje ismine ait bir klasör oluşturulur.

 

Derleme

Visual C# 2008 Express projenin birleştirilip derlenmesi için iki yol sunar. Bunlar Debug ve Release seçenekleridir. Debug seçeneği programımızın çalışmasını test etmek ve hata ayıklamak için kullanılır. Release seçeneği ise programımızın testi bittiğinde son kullanıcının istifadesine sunmak için kullanılır. Release seçeneğinde kodumuzdan bütün gereksiz kısımlar atılır ve program daha hızlı çalışır. Debug seçeneğinde ise hata ayıklama için gerekli kodlar kaynak kodumuza gizlice eklenir.

Başlangıç projesini debuglı çalıştırmak için debug menüsünden "Start Debugging" seçilir. Projeyi debugsız çalıştırmak içinse yine aynı menüden "Start Without Debugging" seçilir. Bunların kısayolları sırasıyla F5 ve Ctrl+F5'tir.

 

 

 

static void Main(string[] args)

        {

 

        }

 

İfadesinin içine Console.Write("İlk Programı oluşturdunuz."); yazalım. Ve F5 ile derleme yapalım. Siyah bir ekran’da “İlk Programı oluşturdunuz.” Yazacak ve kaybolacaktır.

 

 

 

 

Buradaki kodlara bakacak olursak.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace Uygulamalar

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.Write("İlk Programı oluşturdunuz.");

        }

    }

}

 

Buradaki "using" ile başlayan ifadeler,  .Net platformu içerisinde kullanacağımız çeşitli kütüphanelerin ad alanlarını(namespace) tanımlandığı bölümdür. Bu kütüphanelerin içinde kullanıcıların işlevlerini kolaylaştırmak üzere geliştirilmiş sınıflar bulunur. 

Console.Write("İlk Programı oluşturdunuz.");

 

İfadesine bakacak olursak. Console bir sınıftır. System namespace içinde bulunur. Write ise bir metottur.
static void Main() satırıyla sınıfımızın içine Main adlı bir metot yerleştirdik. Bu metodun adı mutlaka Main olmalı, yoksa programımız çalışmaz. Ayrıca bu metot mutlaka oluşturduğumuz sınıfın içinde olmalı. Yine { ve } karakterleriyle metodumuzun içeriğini belirledik. Dikkat ettiyseniz bir iç içe { ve } karakterleri söz konusu. Bu durumda koyulan ilk {  karakteri son açılan } karakterini kapatır.

 

 

 

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

İf Else Örnek  Sorular

21-C#-16 Örnek Sorular 2

C# giriş bölümünde olan değişken tanımlama,operatörler , karşılaştırma ve if konutlarını içeren örnek soruları indirebilirsiniz. devamı...