Buradasınız

Temel Linux Komutları-3

10) mv: Dosya yada dizinleri taşımak için kullanılır. Aynı zamanda yeniden adlandırmak için de kullanılır.

 mv [seçenekler] kaynak hedef 


-f → Taşıma işlemini zorlar, onay beklemez (force)
-v → İşlem ayrıntılarını gösterir (verbose)

Örnek; Kullanıcının ev dizinindeki 11BilişimB dizinini Masaüstüne taşıyalım.  

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mv 11BilişimB Masaüstü/

  
Örenk;
  Masaüstündeki not.doc dosyasını ev dizine taşıyalım. 

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ mv Masaüstü/not.doc ~


Örnekler:

mv Masaüstü/bir.txt ./→ Masaüstündeki bir.txt dosyasını çalışılan dizine taşır.
mv kocaeli/ izmit/→ kocaeli dizininin adını izmit olarak değiştirir
mv ../ödevler/math.jpg ./matematik.jpg→ Bir üst dizindeki ödevler dizinindeki math.jpg dosyasını bulunduğumuz dizine matematik.jpg olarak taşır.
mv ~/akis1.pdf ~/pardus1.pdf→ Ev dizinindeki akis1.pdf dosyasının adını pardus1.pdf olarak değiştirir.

 

11) Rmdir : Dizin silmek için kullanılan komuttur. Silme işlemi için dizinlerin içi mutlaka boş olmalıdır.

rmdir dizinadı 

bilisim@ogretmen-pardus Desktop $ rmdir 11bilişimb/503

Örnekler:
rmdir depo/→ boş olan depo dizinini siler
rmdir /home/ftp/contrib/→ boş olan contrib dizinini siler

12) Rm : Dosya ve dizin silmek için kullanılan komuttur. Dizin silinirken içindekilerle birlikte siler.

Dosyalar için : rm [seçenekler] dosya_ismi 
Dizinler için : rm –r [seçenekler] dizin_ismi

Seçenekler
-r: dizinleri silmek için kullanılır.
-f: Onay istemeden silme işlemi yapar.
-v: Yapılan işlemleri ekranda gösterir.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ rm -r Desktop/11B
rm: `Desktop/11B' dizininin içine inilsin mi?e
rm: dizin `Desktop/11B/470' silinsin mi?e
rm: dizin `Desktop/11B' silinsin mi?e 
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ rm -rf Desktop/erkan
bilisim@ogretmen-pardus ~ $

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ rm -fv Desktop/11and.ods
`Desktop/11and.ods' silindi
bilisim@ogretmen-pardus ~ $

 

Örnekler:
rm index.html→ Çalışılan dizindeki index.html dosyasını siler
rm -r site8/→ site8 dizinini içindekilerle beraber siler
rm -rf ıvırzıvır/→ ıvırzıvır dizinini içindekilerle beraber onay almadan siler
rm -f ../gizli.txt→ Bir üst dizindeki gizli.txt dosyasını onay almadan siler
rm -rvf /home/ftp/pardus2011/→ pardus2011 dizininin içindekilerle beraber onay almadan siler, işlem özetini ekranda gösterir

13) cat komutu : Metin içerikli dosyalarının içeriğini görüntülemek için kullanılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

cat  dosya

 Not : etc dizini içindeki passwd dosyası kullanıcılara ait bilgileri tutar. shadow dosyası kullanıcı şifrelerini tutar.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat /etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/false
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/bin/false
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/bin/false
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
......

Cat komutu ile aşağıdaki işlemlerde yapılabilir.

  •  Yeni dosya oluşturulup içine bir şeyler yazılabilir. eğer dosya varsa içindeki her şey silinir yeni yazılanlar yazılır.  >
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat > deneme.txt    
  •  Var olan dosyanın sonuna ekleme yapılabilir. >>
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat >> deneme.txt    
  • Var olan bir dosyanın içeriği başka bir dosyaya kopyalanabilir.
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat index.html > deneme.txt

index.html içindekileri deneme.txt kopyalar. deneme.txt içindeki eski bilgiler silinir.

  • Var olan bir dosyanın içeriği başka bir dosyanın sonuna eklenebilir.
 bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat index.html >> deneme.txt

 

  •  | (pipe) işareti: solundaki komutun çıktısını sağındaki komuta girdi olarak verir.

 

Aşağıdaki örnekte ls –l komutundan oluşacak olan bilgileri | işareti ile cat> deneme.txt komutuna aktarma işlemi yapılıyor.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ ls -l | cat > deneme.txt
bilisim@ogretmen-pardus ~ $ cat deneme.txt

toplam 16
-rw-r–r– 1 bilisim users    0 Nis 6 13:30 11bilişimb.txt
-rw-r–r– 1 bilisim users    0 Nis 12 10:07 deneme.txt
drwx—— 4 bilisim users 4096 Nis 12 09:51 Desktop
drwxr-xr-x 2 bilisim users 4096 Nis 6 13:48 dosya
drwxr-xr-x 2 bilisim users 4096 Mar 3 12:12 Dosyalar
drwxr-xr-x 3 bilisim users 4096 Mar 29 14:18 media

 

Kullanıcılara ait şifreler ve bilgileri deneme2.txt dosyasına aktaralım.

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ su
Parola:
ogretmen-pardus bilisim # cat  /etc/shadow | cat > Masaüstü/deneme2.txt
ogretmen-pardus bilisim # cat  /etc/passwd | cat >>Masaüstü/deneme2.txt 

 

Soru : kök dizindeki bin dizininde dosya isminde “mod” geçen dosyaların ayrıntılı listesini masaüstündeki deneme2.txt dosyasına yazdıran komutu yazınız?

bilisim@ogretmen-pardus ~ $ ls -l /bin/*mod* | cat > Masaüstü/deneme2.txt 

Örnekler:

cat menu.list→ menu.list dosyasının içeriğini gösterir
cat ../README.txt→ Bir üst dizindeki README.txt dosyasının içeriğini gösterir
cat >benioku.txt→ benioku.txt dosyasının içine yazar.
cat >>benioku.txt→ benioku.txt dosyasının sonuna yazar
cat benioku.txt >README.txt→ benioku.txt dosyasının içeriğini README.txt dosyasına yazar
cat benioku.txt >>README.txt→ benioku.txt dosyasının içeriğini README.txt dosyasının sonuna yazar

Not:
> işareti hedef dosyadaki tüm içeriği siler
>> işareti ise mevcut içeriği silmeden dosyanın sonuna ekleme yapar.

 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

Pardus Eğitim Kitabı

Pardus kullanımı anlatan pardus.org.tr tarafından yayınlanan bir eğitim kitabıdır. devamı...

Pardus Eğitim Kitabı

Temel Linux Komutlar-1

1- Temel Kavramlar